یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020


:لیست محصولات پتروپایپ ،نیوپایپ ،آذین لوله ،نیوفلکس ،بهتراشان ،پلی ران اتصال ،توپی برزیل ،سیم ایتالیا ،فاراب ،کیز ایران ،بست روکشدار GSP ،ابزارآلات ،مک MECH ،بنکن ،عایق الاستومری k-flex

نیوپایپ
آذین لوله
نیوفلکس
بهتراشان
پلی ران اتصال
توپی برزیل
سیم ایتالیا
فاراب
کیز ایران
بست روکشدار GSP
ابزارآلات
مک MECH
بنکن
عایق الاستومری k-flex