شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | Saturday - 10 December 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
191216 لوله (pex - al - pex ) 16 mm 152,200 اضافه به لیست
191620 لوله (pex - al - pex ) 20 mm 273,600 اضافه به لیست
192025 لوله (pex - al - pex ) 25 mm 461,700 اضافه به لیست
192632 لوله (pex - al - pex ) 32 mm 718,200 اضافه به لیست
193240 لوله (pex - al - pex ) 40 mm 1,333,800 اضافه به لیست
194150 لوله (pex - al - pex ) 50 mm 1,727,100 اضافه به لیست
195163 لوله (pex - al - pex ) 63 mm 188,800 اضافه به لیست
120110 بوشن پرسی 16 638,000 اضافه به لیست
120112 بوشن پرسی 20 853,200 اضافه به لیست
120114 بوشن پرسی 25 1,266,200 اضافه به لیست
120116 بوشن پرسی 32 1,772,500 اضافه به لیست
120118 بوشن پرسی 40 6,907,000 اضافه به لیست
120120 بوشن پرسی 50 10,625,800 اضافه به لیست
120122 بوشن پرسی 63 17,926,700 اضافه به لیست
130210 بوشن روپیچ پرسی 1/2*16 566,100 اضافه به لیست
130212 بوشن روپیچ پرسی 1/2*20 772,100 اضافه به لیست
130214 بوشن روپیچ پرسی 3/4*20 1,042,000 اضافه به لیست
130216 بوشن روپیچ پرسی 1/2*25 1,101,500 اضافه به لیست
130218 بوشن روپیچ پرسی 3/4*25 1,263,300 اضافه به لیست
130220 بوشن روپیچ پرسی 1*25 1,745,500 اضافه به لیست
130222 بوشن روپیچ پرسی 1*32 1,886,500 اضافه به لیست
130224 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1*32 3,408,400 اضافه به لیست
130228 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1 40 8,409,900 اضافه به لیست
130232 بوشن روپیچ پرسی 1/2 1*50 10,506,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال