یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
191216 لوله (pex - al - pex ) 16 mm 96,880 اضافه به لیست
191620 لوله (pex - al - pex ) 20 mm 165,900 اضافه به لیست
192025 لوله (pex - al - pex ) 25 mm 305,980 اضافه به لیست
192632 لوله (pex - al - pex ) 32 mm 441,890 اضافه به لیست
193240 لوله (pex - al - pex ) 40 mm 868,800 اضافه به لیست
194150 لوله (pex - al - pex ) 50 mm 1,129,400 اضافه به لیست
195163 لوله (pex - al - pex ) 63 mm 1,420,400 اضافه به لیست
120110 بوشن پرسی 16 305,572 اضافه به لیست
120112 بوشن پرسی 20 412,596 اضافه به لیست
120114 بوشن پرسی 25 618,263 اضافه به لیست
120116 بوشن پرسی 32 865,384 اضافه به لیست
120118 بوشن پرسی 40 3,278,032 اضافه به لیست
120120 بوشن پرسی 50 5,396,018 اضافه به لیست
120122 بوشن پرسی 63 8,508,117 اضافه به لیست
130210 بوشن روپیچ پرسی 1/2*16 273,648 اضافه به لیست
130212 بوشن روپیچ پرسی 1/2*20 376,883 اضافه به لیست
130214 بوشن روپیچ پرسی 3/4*20 508,712 اضافه به لیست
130216 بوشن روپیچ پرسی 1/2*25 537,765 اضافه به لیست
130218 بوشن روپیچ پرسی 3/4*25 616,770 اضافه به لیست
130220 بوشن روپیچ پرسی 1*25 852,178 اضافه به لیست
130222 بوشن روپیچ پرسی 1*32 921,078 اضافه به لیست
130224 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1*32 1,730,768 اضافه به لیست
130228 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1 40 4,270,767 اضافه به لیست
130232 بوشن روپیچ پرسی 1/2 1*50 5,335,157 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال