سه شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | Tuesday - 14 July 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 191216 لوله (pex - al - pex ) 16 mm متر 1 56,200 اضافه به لیست
2 191620 لوله (pex - al - pex ) 20 mm متر 1 94,500 اضافه به لیست
3 192025 لوله (pex - al - pex ) 25 mm متر 1 175,300 اضافه به لیست
4 192632 لوله (pex - al - pex ) 32 mm متر 1 252,100 اضافه به لیست
5 193240 لوله (pex - al - pex ) 40 mm متر 1 521,100 اضافه به لیست
6 194150 لوله (pex - al - pex ) 50 mm متر 1 677,600 اضافه به لیست
7 195163 لوله (pex - al - pex ) 63 mm متر 1 852,900 اضافه به لیست
8 120110 بوشن پرسی 16 عدد 1 138,350 اضافه به لیست
9 120112 بوشن پرسی 20 عدد 1 186,780 اضافه به لیست
10 120114 بوشن پرسی 25 عدد 1 279,900 اضافه به لیست
11 120116 بوشن پرسی 32 عدد 1 391,770 اضافه به لیست
12 120118 بوشن پرسی 40 عدد 1 1,484,100 اضافه به لیست
13 120120 بوشن پرسی 50 عدد 1 2,443,030 اضافه به لیست
14 120122 بوشن پرسی 63 عدد 1 3,851,950 اضافه به لیست
15 130210 بوشن روپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 123,860 اضافه به لیست
16 130212 بوشن روپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 170,590 اضافه به لیست
17 130214 بوشن روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 230,310 اضافه به لیست
18 130216 بوشن روپیچ پرسی 1/2*25 عدد 1 243,480 اضافه به لیست
19 130218 بوشن روپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 279,200 اضافه به لیست
20 130220 بوشن روپیچ پرسی 1*25 عدد 1 385,830 اضافه به لیست
21 130222 بوشن روپیچ پرسی 1*32 عدد 1 417,020 اضافه به لیست
22 130224 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1*32 عدد 1 877,590 اضافه به لیست
23 130228 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1 40 عدد 1 2,165,570 اضافه به لیست
24 130232 بوشن روپیچ پرسی 1/2 1*50 عدد 1 2,415,440 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال