سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040120 صافی معمولی "2 - pn 20 8,812,680 اضافه به لیست
1040710 شیرگازی سنگین 1/2 2,813,960 اضافه به لیست
1040712 شیرگازی سنگین 3/4 4,295,100 اضافه به لیست
1040714 شیرگازی سنگین "1 6,012,110 اضافه به لیست
1040716 شیرگازی سنگین 1/4 1 9,720,110 اضافه به لیست
1040718 شیرگازی سنگین 1/2 1 12,486,690 اضافه به لیست
1040720 شیرگازی سنگین "2 20,288,940 اضافه به لیست
1040722 شیرگازی سنگین "4 79,655,050 اضافه به لیست
1040724 شیرگازی سبک 1/2 1,566,630 اضافه به لیست
1040726 شیرگازی سبک 3/4 2,580,150 اضافه به لیست
1040728 شیرگازی سبک "1 3,748,170 اضافه به لیست
1040730 شیرگازی سبک 1/4 1 5,671,180 اضافه به لیست
1040732 شیرگازی سبک 1/2 1 9,368,880 اضافه به لیست
1040734 شیرگازی سبک "2 14,051,260 اضافه به لیست
1040828 نوار تفلون مایع 100 میل 2,934,470 اضافه به لیست
1040820 شیر لباسشویی 1/2*3/4 2,239,220 اضافه به لیست
1040810 شیر شلنگی 1/2 2,456,550 اضافه به لیست
1040812 شیر شلنگی 3/4 3,356,700 اضافه به لیست
1040814 شیر شلنگی "1 5,040,820 اضافه به لیست
1040816 شیر پیسوار 3/8*1/2 3,046,740 اضافه به لیست
1040818 شیر پیسوار 1/2*1/2 3,046,740 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال