جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1040120 صافی معمولی "2 - pn 20 عدد 1 8,812,680 اضافه به لیست
2 1040710 شیرگازی سنگین 1/2 عدد 1 2,813,960 اضافه به لیست
3 1040712 شیرگازی سنگین 3/4 عدد 1 4,295,100 اضافه به لیست
4 1040714 شیرگازی سنگین "1 عدد 1 6,012,110 اضافه به لیست
5 1040716 شیرگازی سنگین 1/4 1 عدد 1 9,720,110 اضافه به لیست
6 1040718 شیرگازی سنگین 1/2 1 عدد 1 12,486,690 اضافه به لیست
7 1040720 شیرگازی سنگین "2 عدد 1 20,288,940 اضافه به لیست
8 1040722 شیرگازی سنگین "4 عدد 1 79,655,050 اضافه به لیست
9 1040724 شیرگازی سبک 1/2 عدد 1 1,566,630 اضافه به لیست
10 1040726 شیرگازی سبک 3/4 عدد 1 2,580,150 اضافه به لیست
11 1040728 شیرگازی سبک "1 عدد 1 3,748,170 اضافه به لیست
12 1040730 شیرگازی سبک 1/4 1 عدد 1 5,671,180 اضافه به لیست
13 1040732 شیرگازی سبک 1/2 1 عدد 1 9,368,880 اضافه به لیست
14 1040734 شیرگازی سبک "2 عدد 1 14,051,260 اضافه به لیست
15 1040828 نوار تفلون مایع 100 میل عدد 1 2,934,470 اضافه به لیست
16 1040820 شیر لباسشویی 1/2*3/4 عدد 1 2,239,220 اضافه به لیست
17 1040810 شیر شلنگی 1/2 عدد 1 2,456,550 اضافه به لیست
18 1040812 شیر شلنگی 3/4 عدد 1 3,356,700 اضافه به لیست
19 1040814 شیر شلنگی "1 عدد 1 5,040,820 اضافه به لیست
20 1040816 شیر پیسوار 3/8*1/2 عدد 1 3,046,740 اضافه به لیست
21 1040818 شیر پیسوار 1/2*1/2 عدد 1 3,046,740 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال