چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040120 صافی معمولی "2 - pn 20 1 اضافه به لیست
1040710 شیرگازی سنگین 1/2 1 اضافه به لیست
1040712 شیرگازی سنگین 3/4 1 اضافه به لیست
1040714 شیرگازی سنگین "1 1 اضافه به لیست
1040716 شیرگازی سنگین 1/4 1 1 اضافه به لیست
1040718 شیرگازی سنگین 1/2 1 1 اضافه به لیست
1040720 شیرگازی سنگین "2 1 اضافه به لیست
1040722 شیرگازی سنگین "4 1 اضافه به لیست
1040724 شیرگازی سبک 1/2 1 اضافه به لیست
1040726 شیرگازی سبک 3/4 1 اضافه به لیست
1040728 شیرگازی سبک "1 1 اضافه به لیست
1040730 شیرگازی سبک 1/4 1 1 اضافه به لیست
1040732 شیرگازی سبک 1/2 1 1 اضافه به لیست
1040734 شیرگازی سبک "2 1 اضافه به لیست
1040828 نوار تفلون مایع 100 میل 1 اضافه به لیست
1040820 شیر لباسشویی 1/2*3/4 1 اضافه به لیست
1040810 شیر شلنگی 1/2 1 اضافه به لیست
1040812 شیر شلنگی 3/4 1 اضافه به لیست
1040814 شیر شلنگی "1 1 اضافه به لیست
1040816 شیر پیسوار 3/8*1/2 1 اضافه به لیست
1040818 شیر پیسوار 1/2*1/2 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال