سه شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | Tuesday - 14 July 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 105001 شیر فلکه کشویی 1/2 عدد 1 625,000 اضافه به لیست
2 105002 شیر فلکه کشویی 3/4 عدد 1 910,000 اضافه به لیست
3 105003 شیر فلکه کشویی "1 عدد 1 1,375,000 اضافه به لیست
4 105004 شیر فلکه کشویی 1/4 1 عدد 1 2,020,000 اضافه به لیست
5 105005 شیر فلکه کشویی 1/2 1 عدد 1 2,710,000 اضافه به لیست
6 105006 شیر فلکه کشویی "2 عدد 1 4,140,000 اضافه به لیست
7 105007 شیر فلکه کشویی 1/2 2 سبک عدد 1 6,570,000 اضافه به لیست
8 105008 شیر فلکه کشویی "3 سبک عدد 1 9,230,000 اضافه به لیست
9 105030 شیر فلکه کشویی 1/2 2 عدد 1 7,700,000 اضافه به لیست
10 105031 شیر فلکه کشویی "3 عدد 1 10,260,000 اضافه به لیست
11 105020 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 عدد 1 610,000 اضافه به لیست
12 105021 شیر فلکه کشویی آریا 3/4 عدد 1 850,000 اضافه به لیست
13 105022 شیر فلکه کشویی آریا "1 عدد 1 1,300,000 اضافه به لیست
14 105023 شیر فلکه کشویی آریا 1/4 1 عدد 1 1,960,000 اضافه به لیست
15 105024 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1 عدد 1 2,570,000 اضافه به لیست
16 105025 شیر فلکه کشویی آریا "2 عدد 1 2,570,000 اضافه به لیست
17 105050 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 عدد 1 470,000 اضافه به لیست
18 105051 شیر یکطرفه دریچه ایی 3/4 عدد 1 630,000 اضافه به لیست
19 105052 شیر یکطرفه دریچه ایی "1 عدد 1 1,000,000 اضافه به لیست
20 105053 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/4 1 عدد 1 1,540,000 اضافه به لیست
21 105054 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1 عدد 1 1,840,000 اضافه به لیست
22 105055 شیر یکطرفه دریچه ایی "2 عدد 1 2,810,000 اضافه به لیست
23 105060 شیر یکطرفه دریچه ایی روپیچ 1/2 عدد 1 460,000 اضافه به لیست
24 105070 شیر یک طرفه فنری 1/2 عدد 1 360,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال