شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | Saturday - 10 December 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
105001 شیر فلکه کشویی 1/2 1,215,000 اضافه به لیست
105002 شیر فلکه کشویی 3/4 1,760,000 اضافه به لیست
105003 شیر فلکه کشویی "1 2,645,000 اضافه به لیست
105004 شیر فلکه کشویی 1/4 1 3,900,000 اضافه به لیست
105005 شیر فلکه کشویی 1/2 1 5,205,000 اضافه به لیست
105006 شیر فلکه کشویی "2 7,970,000 اضافه به لیست
105007 شیر فلکه کشویی 1/2 2 سبک 12,625,000 اضافه به لیست
105008 شیر فلکه کشویی "3 سبک 17,730,000 اضافه به لیست
105030 شیر فلکه کشویی 1/2 2 14,795,000 اضافه به لیست
105031 شیر فلکه کشویی "3 19,690,000 اضافه به لیست
105020 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1,180,000 اضافه به لیست
105021 شیر فلکه کشویی آریا 3/4 1,645,000 اضافه به لیست
105022 شیر فلکه کشویی آریا "1 2,505,000 اضافه به لیست
105023 شیر فلکه کشویی آریا 1/4 1 3,775,000 اضافه به لیست
105024 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1 5,025,000 اضافه به لیست
105025 شیر فلکه کشویی آریا "2 7,590,000 اضافه به لیست
105050 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 900,000 اضافه به لیست
105051 شیر یکطرفه دریچه ایی 3/4 1,205,000 اضافه به لیست
105052 شیر یکطرفه دریچه ایی "1 1,900,000 اضافه به لیست
105053 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/4 1 2,910,000 اضافه به لیست
105054 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1 3,560,000 اضافه به لیست
105055 شیر یکطرفه دریچه ایی "2 5,460,000 اضافه به لیست
105060 شیر یکطرفه دریچه ایی روپیچ 1/2 880,000 اضافه به لیست
105070 شیر یک طرفه فنری 1/2 685,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال