یکشنبه - ۲۸ دی ۱۳۹۹ | Sunday - 17 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
105001 شیر فلکه کشویی 1/2 870,000 اضافه به لیست
105002 شیر فلکه کشویی 3/4 1,265,000 اضافه به لیست
105003 شیر فلکه کشویی "1 1,900,000 اضافه به لیست
105004 شیر فلکه کشویی 1/4 1 2,850,000 اضافه به لیست
105005 شیر فلکه کشویی 1/2 1 3,740,000 اضافه به لیست
105006 شیر فلکه کشویی "2 5,720,000 اضافه به لیست
105007 شیر فلکه کشویی 1/2 2 سبک 9,065,000 اضافه به لیست
105008 شیر فلکه کشویی "3 سبک 12,735,000 اضافه به لیست
105030 شیر فلکه کشویی 1/2 2 10,630,000 اضافه به لیست
105031 شیر فلکه کشویی "3 14,155,000 اضافه به لیست
105020 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 845,000 اضافه به لیست
105021 شیر فلکه کشویی آریا 3/4 1,180,000 اضافه به لیست
105022 شیر فلکه کشویی آریا "1 1,800,000 اضافه به لیست
105023 شیر فلکه کشویی آریا 1/4 1 2,715,000 اضافه به لیست
105024 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1 3,610,000 اضافه به لیست
105025 شیر فلکه کشویی آریا "2 5,460,000 اضافه به لیست
105050 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 645,000 اضافه به لیست
105051 شیر یکطرفه دریچه ایی 3/4 860,000 اضافه به لیست
105052 شیر یکطرفه دریچه ایی "1 1,360,000 اضافه به لیست
105053 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/4 1 2,090,000 اضافه به لیست
105054 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1 2,495,000 اضافه به لیست
105055 شیر یکطرفه دریچه ایی "2 3,815,000 اضافه به لیست
105060 شیر یکطرفه دریچه ایی روپیچ 1/2 630,000 اضافه به لیست
105070 شیر یک طرفه فنری 1/2 490,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال