دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
105001 شیر فلکه کشویی 1/2 2,310,000 اضافه به لیست
105002 شیر فلکه کشویی 3/4 2,324,000 اضافه به لیست
105003 شیر فلکه کشویی "1 4,851,000 اضافه به لیست
105004 شیر فلکه کشویی 1/4 1 7,161,000 اضافه به لیست
105005 شیر فلکه کشویی 1/2 1 9,586,000 اضافه به لیست
105006 شیر فلکه کشویی "2 14,553,000 اضافه به لیست
105007 شیر فلکه کشویی 1/2 2 سبک 23,100,000 اضافه به لیست
105008 شیر فلکه کشویی "3 سبک 32,340,000 اضافه به لیست
105030 شیر فلکه کشویی 1/2 2 27,142,500 اضافه به لیست
105031 شیر فلکه کشویی "3 26,151,000 اضافه به لیست
105020 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1,986,000 اضافه به لیست
105021 شیر فلکه کشویی آریا 3/4 2,772,000 اضافه به لیست
105022 شیر فلکه کشویی آریا "1 4,158,000 اضافه به لیست
105023 شیر فلکه کشویی آریا 1/4 1 6,352,000 اضافه به لیست
105024 شیر فلکه کشویی آریا 1/2 1 8,489,000 اضافه به لیست
105025 شیر فلکه کشویی آریا "2 12,700,000 اضافه به لیست
105050 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1,675,000 اضافه به لیست
105051 شیر یکطرفه دریچه ایی 3/4 2,310,000 اضافه به لیست
105052 شیر یکطرفه دریچه ایی "1 3,456,000 اضافه به لیست
105053 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/4 1 5,428,000 اضافه به لیست
105054 شیر یکطرفه دریچه ایی 1/2 1 6,583,000 اضافه به لیست
105055 شیر یکطرفه دریچه ایی "2 9,930,000 اضافه به لیست
105060 شیر یکطرفه دریچه ایی روپیچ 1/2 1,610,000 اضافه به لیست
105070 شیر یک طرفه فنری 1/2 1,270,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال