پنجشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۹ | Thursday - 26 November 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1611136 تبدیل گالوانیزه مک "1*"2 مک MECH عدد 1 481,600 اضافه به لیست
2 1611138 تبدیل گالوانیزه مک 11/4*"2 مک MECH عدد 1 481,600 اضافه به لیست
3 1611140 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*"2 مک MECH عدد 1 481,600 اضافه به لیست
4 1611142 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*21/2 مک MECH عدد 1 952,000 اضافه به لیست
5 1611144 تبدیل گالوانیزه مک "2*21/2 مک MECH عدد 1 952,000 اضافه به لیست
6 1611148 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*"3 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
7 1611150 تبدیل گالوانیزه مک "2*"3 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
8 1611152 تبدیل گالوانیزه مک 21/2*"3 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
9 1611156 تبدیل گالوانیزه مک "2*"4 مک MECH عدد 1 1,848,000 اضافه به لیست
10 1611158 تبدیل گالوانیزه مک 21/2*"4 مک MECH عدد 1 1,848,000 اضافه به لیست
11 1611160 تبدیل گالوانیزه مک "3*"4 مک MECH عدد 1 1,848,000 اضافه به لیست
12 1611146 تبدیل گالوانیزه مک "1*"3 مک MECH عدد 1 1,344,000 اضافه به لیست
13 1611154 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*"4 مک MECH عدد 1 1,848,000 اضافه به لیست
14 1612312 زانو تبدیلی گالوانیزه مک 1/2*3/4 مک MECH عدد 1 190,400 اضافه به لیست
15 1621228 مغزی تبدیلی گالوانیزه مک 1/2*3/4 مک MECH عدد 1 179,200 اضافه به لیست
16 1621230 مغزی تبدیلی گالوانیزه مک 1/2*1 مک MECH عدد 1 224,000 اضافه به لیست
17 1621232 مغزی تبدیلی گالوانیزه مک 3/4*1 مک MECH عدد 1 224,000 اضافه به لیست
18 1611001 سه راه تبدیل گالوانیزه مک سیاه 1/2*3/4 مک MECH عدد 1 257,600 اضافه به لیست
19 1611003 سه راه تبدیل گالوانیزه مک سیاه 1/2*1 مک MECH عدد 1 386,400 اضافه به لیست
20 1611005 سه راه تبدیل گالوانیزه مک سیاه 3/4*1 مک MECH عدد 1 386,400 اضافه به لیست
21 1611007 تبدیل گالوانیزه مک سیاه 3/4*1/2 مک MECH عدد 1 95,200 اضافه به لیست
22 1611009 تبدیل گالوانیزه مک سیاه 1/2*"1 مک MECH عدد 1 168,000 اضافه به لیست
23 1611011 تبدیل گالوانیزه مک سیاه 3/4*"1 مک MECH عدد 1 168,000 اضافه به لیست
24 1611013 تبدیل گالوانیزه مک سیاه "1*11/4 مک MECH عدد 1 280,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال