سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1611136 تبدیل گالوانیزه مک "1*"2 430,000 اضافه به لیست
1611138 تبدیل گالوانیزه مک 11/4*"2 430,000 اضافه به لیست
1611140 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*"2 430,000 اضافه به لیست
1611142 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*21/2 850,000 اضافه به لیست
1611144 تبدیل گالوانیزه مک "2*21/2 850,000 اضافه به لیست
1611148 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*"3 1,200,000 اضافه به لیست
1611150 تبدیل گالوانیزه مک "2*"3 1,200,000 اضافه به لیست
1611152 تبدیل گالوانیزه مک 21/2*"3 1,200,000 اضافه به لیست
1611156 تبدیل گالوانیزه مک "2*"4 1,650,000 اضافه به لیست
1611158 تبدیل گالوانیزه مک 21/2*"4 1,650,000 اضافه به لیست
1611160 تبدیل گالوانیزه مک "3*"4 1,650,000 اضافه به لیست
1611146 تبدیل گالوانیزه مک "1*"3 1,200,000 اضافه به لیست
1611154 تبدیل گالوانیزه مک 11/2*"4 1,650,000 اضافه به لیست
1612312 زانو تبدیلی گالوانیزه مک 1/2*3/4 170,000 اضافه به لیست
1621228 مغزی تبدیلی گالوانیزه مک 1/2*3/4 160,000 اضافه به لیست
1621230 مغزی تبدیلی گالوانیزه مک 1/2*1 200,000 اضافه به لیست
1621232 مغزی تبدیلی گالوانیزه مک 3/4*1 200,000 اضافه به لیست
1611001 سه راه تبدیل گالوانیزه مک سیاه 1/2*3/4 230,000 اضافه به لیست
1611003 سه راه تبدیل گالوانیزه مک سیاه 1/2*1 345,000 اضافه به لیست
1611005 سه راه تبدیل گالوانیزه مک سیاه 3/4*1 345,000 اضافه به لیست
1611007 تبدیل گالوانیزه مک سیاه 3/4*1/2 85,000 اضافه به لیست
1611009 تبدیل گالوانیزه مک سیاه 1/2*"1 150,000 اضافه به لیست
1611011 تبدیل گالوانیزه مک سیاه 3/4*"1 150,000 اضافه به لیست
1611013 تبدیل گالوانیزه مک سیاه "1*11/4 250,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال