سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1813058 فوم الاستمری ۱۳ میل ۲۲ (۱/۲) 220,000 اضافه به لیست
1813060 فوم الاستمری ۱۳میل ۲۵ 230,000 اضافه به لیست
1813062 فوم الاستمری ۱۳میل ۲۸(۳/۴) 270,000 اضافه به لیست
1813064 فوم الاستمری۱۳میل ۳۲ 280,000 اضافه به لیست
1813066 فوم الاستمری ۱۳ میل ۳۵("۱) 310,000 اضافه به لیست
1813068 فوم الاستمری ۱۳میل ۴۰ 360,000 اضافه به لیست
1813070 فوم الاستمری ۱۳ میل ۴۲(۱۱/۴) 370,000 اضافه به لیست
1813072 فوم الاستمری ۱۳ میل ۴۸(۱۱/۲) 440,000 اضافه به لیست
1813074 فوم الاستمری ۱۳میل ۵۰ 460,000 اضافه به لیست
1813076 فوم الاستمری ۱۳ میل ۵۴ 490,000 اضافه به لیست
1813078 فوم الاستمری ۱۳ میل ۶۰("۲) 550,000 اضافه به لیست
1813080 فوم الاستمری ۱۳ میل ۶۳ 580,000 اضافه به لیست
1813082 فوم الاستمری ۱۳ میل ۶۷ 640,000 اضافه به لیست
1813084 فوم الاستمری ۱۳ میل ۷۶(۲۱/۲) 680,000 اضافه به لیست
1813086 فوم الاستمری ۱۳ میل ۸۰ 720,000 اضافه به لیست
1813088 فوم الاستمری ۱۳ میل ۸۹("۳) 780,000 اضافه به لیست
1813090 فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۰۰ 850,000 اضافه به لیست
1813092 فوم الاستمری ۱۳ میل ۱۱۴("۴) 930,000 اضافه به لیست
1815110 هزینه چاکدار ۹ میل 5,000 اضافه به لیست
1815112 هزینه چاکدار ۹ میل چسب دار 12,000 اضافه به لیست
1815114 هزینه چاکدار ۹ میل ۱۳۰ مسلح 200,000 اضافه به لیست
1815116 هزینه چاکدار ۹ میل۱۳۰ مسلح مشکی 230,000 اضافه به لیست
1815118 هزینه چاکدار ۹ میل ۲۳۰ مسلح 290,000 اضافه به لیست
1815120 هزینه چاکدار ۱۳ میل 5,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال