سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920518 زانو 45 درجه پلیکا 90 213,440 اضافه به لیست
1920520 زانو 45 درجه پلیکا 110 307,100 اضافه به لیست
1920522 زانو 45 درجه پلیکا 125 392,530 اضافه به لیست
1920524 زانو 45 درجه پلیکا 160 725,720 اضافه به لیست
1920526 زانو 45 درجه پلیکا 200 1,281,420 اضافه به لیست
1920528 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 63 106,240 اضافه به لیست
1920530 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 75 164,940 اضافه به لیست
1920134 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 90 220,060 اضافه به لیست
1920136 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 110 287,580 اضافه به لیست
1920108 زانو 90 درجه پلیکا 40 66,560 اضافه به لیست
1920110 زانو 90 درجه پلیکا 50 96,900 اضافه به لیست
1920112 زانو 90 درجه پلیکا 63 135,710 اضافه به لیست
1920114 زانو 90 درجه پلیکا 90 265,820 اضافه به لیست
1920116 زانو 90 درجه پلیکا 110 381,600 اضافه به لیست
1920118 زانو 90 درجه پلیکا 125 477,720 اضافه به لیست
1920120 زانو 90 درجه پلیکا 160 734,010 اضافه به لیست
1920122 زانو 90 درجه پلیکا 200 1,678,490 اضافه به لیست
1920124 زانو خم 87/5 درجه پلیکا 63 161,990 اضافه به لیست
1920126 زانو خم 87/5 درجه پلیکا 90 332,830 اضافه به لیست
1920128 زانو خم 87/5 درجه پلیکا 110 475,560 اضافه به لیست
1920130 زانو 90 درجه پلیکا دوسر کوپله 75 203,020 اضافه به لیست
1920132 زانو 90 درجه پلیکا دوسر کوپله 110 332,440 اضافه به لیست
1920200 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 63*90 339,710 اضافه به لیست
1920202 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 63*110 409,690 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال