شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920518 زانو 45 درجه پلیکا 90 253,570 اضافه به لیست
1920520 زانو 45 درجه پلیکا 110 364,840 اضافه به لیست
1920522 زانو 45 درجه پلیکا 125 466,320 اضافه به لیست
1920524 زانو 45 درجه پلیکا 160 862,160 اضافه به لیست
1920526 زانو 45 درجه پلیکا 200 1,522,320 اضافه به لیست
1920528 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 63 126,210 اضافه به لیست
1920530 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 75 195,950 اضافه به لیست
1920134 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 90 261,430 اضافه به لیست
1920136 زانو 45 درجه پلیکا دوسر کوپله 110 341,650 اضافه به لیست
1920108 زانو 90 درجه پلیکا 40 79,070 اضافه به لیست
1920110 زانو 90 درجه پلیکا 50 115,120 اضافه به لیست
1920112 زانو 90 درجه پلیکا 63 161,230 اضافه به لیست
1920114 زانو 90 درجه پلیکا 90 315,800 اضافه به لیست
1920116 زانو 90 درجه پلیکا 110 453,340 اضافه به لیست
1920118 زانو 90 درجه پلیکا 125 567,530 اضافه به لیست
1920120 زانو 90 درجه پلیکا 160 872,000 اضافه به لیست
1920122 زانو 90 درجه پلیکا 200 1,994,050 اضافه به لیست
1920124 زانو خم 87/5 درجه پلیکا 63 192,450 اضافه به لیست
1920126 زانو خم 87/5 درجه پلیکا 90 395,410 اضافه به لیست
1920128 زانو خم 87/5 درجه پلیکا 110 564,960 اضافه به لیست
1920130 زانو 90 درجه پلیکا دوسر کوپله 75 241,190 اضافه به لیست
1920132 زانو 90 درجه پلیکا دوسر کوپله 110 394,940 اضافه به لیست
1920200 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 63*90 403,580 اضافه به لیست
1920202 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 63*110 486,720 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال