سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920204 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 90*110 531,270 اضافه به لیست
1920206 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 110*125 750,810 اضافه به لیست
1920208 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 110*160 1,120,860 اضافه به لیست
1920210 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سه سرکوپله 63*110 469,120 اضافه به لیست
1920212 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سه سرکوپله 90*110 606,420 اضافه به لیست
1920214 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 63 198,570 اضافه به لیست
1920216 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 75 336,470 اضافه به لیست
1920218 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 90 460,910 اضافه به لیست
1920220 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 110 688,860 اضافه به لیست
1920222 سراه 45 درجه پلیکا 40 103,560 اضافه به لیست
1920224 سراه 45 درجه پلیکا 50 138,150 اضافه به لیست
1920226 سراه 45 درجه پلیکا 63 220,860 اضافه به لیست
1920228 سراه 45 درجه پلیکا 90 456,500 اضافه به لیست
1920230 سراه 45 درجه پلیکا 110 613,960 اضافه به لیست
1920232 سراه 45 درجه پلیکا 125 887,100 اضافه به لیست
1920234 سراه 45 درجه پلیکا 160 1,611,230 اضافه به لیست
1920612 سراه تبدیل 90 درجه پلیکا 63*90 294,020 اضافه به لیست
1920614 سراه تبدیل 90 درجه پلیکا 63*110 371,520 اضافه به لیست
1920616 سراه تبدیل 90 درجه پلیکا 90*110 458,630 اضافه به لیست
1920618 سراه سه سرکوپله 90 درجه پلیکا 75 261,880 اضافه به لیست
1920620 سراه سه سرکوپله 90 درجه پلیکا 110 542,280 اضافه به لیست
1920622 سراه 90 درجه پلیکا 40 96,040 اضافه به لیست
1920624 سراه 90 درجه پلیکا 50 123,680 اضافه به لیست
1920626 سراه 90 درجه پلیکا 63 177,070 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال