شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920204 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 90*110 631,150 اضافه به لیست
1920206 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 110*125 891,960 اضافه به لیست
1920208 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا 110*160 1,331,580 اضافه به لیست
1920210 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سه سرکوپله 63*110 557,320 اضافه به لیست
1920212 سراه تبدیل 45 درجه پلیکا سه سرکوپله 90*110 720,420 اضافه به لیست
1920214 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 63 235,910 اضافه به لیست
1920216 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 75 399,730 اضافه به لیست
1920218 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 90 547,560 اضافه به لیست
1920220 سراه سه سرکوپله 45 درجه پلیکا 110 818,370 اضافه به لیست
1920222 سراه 45 درجه پلیکا 40 123,020 اضافه به لیست
1920224 سراه 45 درجه پلیکا 50 164,120 اضافه به لیست
1920226 سراه 45 درجه پلیکا 63 262,380 اضافه به لیست
1920228 سراه 45 درجه پلیکا 90 542,320 اضافه به لیست
1920230 سراه 45 درجه پلیکا 110 729,390 اضافه به لیست
1920232 سراه 45 درجه پلیکا 125 1,053,880 اضافه به لیست
1920234 سراه 45 درجه پلیکا 160 1,914,140 اضافه به لیست
1920612 سراه تبدیل 90 درجه پلیکا 63*90 349,290 اضافه به لیست
1920614 سراه تبدیل 90 درجه پلیکا 63*110 441,360 اضافه به لیست
1920616 سراه تبدیل 90 درجه پلیکا 90*110 544,850 اضافه به لیست
1920618 سراه سه سرکوپله 90 درجه پلیکا 75 311,110 اضافه به لیست
1920620 سراه سه سرکوپله 90 درجه پلیکا 110 644,230 اضافه به لیست
1920622 سراه 90 درجه پلیکا 40 114,090 اضافه به لیست
1920624 سراه 90 درجه پلیکا 50 146,930 اضافه به لیست
1920626 سراه 90 درجه پلیکا 63 210,360 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال