سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920628 سراه 90 درجه پلیکا 90 385,580 اضافه به لیست
1920630 سراه 90 درجه پلیکا 110 506,590 اضافه به لیست
1920632 سراه 90 درجه پلیکا 125 631,260 اضافه به لیست
1920634 سراه 90 درجه پلیکا 160 1,155,160 اضافه به لیست
1920636 سراه خم 87/5 درجه پلیکا 63 210,360 اضافه به لیست
1920638 سراه خم 87/5 درجه پلیکا 90 415,510 اضافه به لیست
1920640 سراه خم 87/5 درجه پلیکا 110 599,240 اضافه به لیست
1920642 سراه تبدیل 87/5 درجه پلیکا 63*110 419,930 اضافه به لیست
1920712 سراه 45 درجه پلیکا غلاف دار 110 716,020 اضافه به لیست
1920714 سراه دریچه بازدید کامل پلیکا 110 767,670 اضافه به لیست
1920810 سیفون پایه دار پلیکا 63 180,330 اضافه به لیست
1920812 سیفون پایه دار پلیکا 75 285,460 اضافه به لیست
1920814 سیفون پایه دار پلیکا 90 352,230 اضافه به لیست
1920816 سیفون پایه دار پلیکا 110 545,660 اضافه به لیست
1920818 سیفون پایه دار پلیکا 110*125 616,310 اضافه به لیست
1920910 تبدیل غیر هم مرکز پلیکا 63*90 172,810 اضافه به لیست
1920912 تبدیل غیر هم مرکز پلیکا 63*110 224,330 اضافه به لیست
1920914 تبدیل غیر هم مرکز پلیکا 75*110 266,440 اضافه به لیست
1920916 تبدیل غیر هم مرکز پلیکا 90*110 220,290 اضافه به لیست
1920918 تبدیل غیر هم مرکز پلیکا 110*125 268,230 اضافه به لیست
1920920 تبدیل غیر هم مرکز پلیکا 110*160 436,390 اضافه به لیست
1920922 تبدیل تودرتوی غیر هم مرکز پلیکا 40*63 73,650 اضافه به لیست
1920924 تبدیل تودرتوی غیر هم مرکز پلیکا 50*63 107,970 اضافه به لیست
1920926 تبدیل تودرتوی غیر هم مرکز پلیکا 63*90 151,140 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال