سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1920324 درپوش انتهایی 110 171,280 اضافه به لیست
1920326 درپوش انتهایی 125 173,440 اضافه به لیست
1921110 رابط دریچه بازدید پلیکا 63 147,880 اضافه به لیست
1921112 رابط دریچه بازدید پلیکا 90 266,200 اضافه به لیست
1921114 رابط دریچه بازدید پلیکا 110 426,080 اضافه به لیست
1921116 رابط دریچه بازدید پلیکا 125 505,900 اضافه به لیست
1921118 رابط انبساطی پلیکا 63 296,010 اضافه به لیست
1921120 رابط انبساطی پلیکا 90 423,790 اضافه به لیست
1921122 رابط انبساطی پلیکا 110 545,840 اضافه به لیست
1921210 کلاهک سه کاره پلیکا 90*75*63 226,810 اضافه به لیست
1921212 کلاهک سه کاره پلیکا 125*110*90 610,110 اضافه به لیست
1921214 شیر یکطرفه پلیکا 110*125 5,255,290 اضافه به لیست
1921310 فلنج پلیکا 160 1,239,300 اضافه به لیست
1921410 نیپل 63 201,340 اضافه به لیست
1921412 نیپل 75 272,770 اضافه به لیست
1921414 نیپل 90 329,270 اضافه به لیست
1921416 نیپل 110 483,970 اضافه به لیست
1921418 نیپل 125 627,870 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال