شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 191216 لوله (pex - al - pex ) 16 mm متر 1 99,100 اضافه به لیست
2 191620 لوله (pex - al - pex ) 20 mm متر 1 169,700 اضافه به لیست
3 192025 لوله (pex - al - pex ) 25 mm متر 1 313,000 اضافه به لیست
4 192632 لوله (pex - al - pex ) 32 mm متر 1 452,000 اضافه به لیست
5 193240 لوله (pex - al - pex ) 40 mm متر 1 897,300 اضافه به لیست
6 194150 لوله (pex - al - pex ) 50 mm متر 1 1,166,500 اضافه به لیست
7 195163 لوله (pex - al - pex ) 63 mm متر 1 1,467,300 اضافه به لیست
8 120110 بوشن پرسی 16 عدد 1 274,360 اضافه به لیست
9 120112 بوشن پرسی 20 عدد 1 370,390 اضافه به لیست
10 120114 بوشن پرسی 25 عدد 1 555,030 اضافه به لیست
11 120116 بوشن پرسی 32 عدد 1 776,880 اضافه به لیست
12 120118 بوشن پرسی 40 عدد 1 2,942,890 اضافه به لیست
13 120120 بوشن پرسی 50 عدد 1 4,844,380 اضافه به لیست
14 120122 بوشن پرسی 63 عدد 1 7,638,200 اضافه به لیست
15 130210 بوشن روپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 245,640 اضافه به لیست
16 130212 بوشن روپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 338,300 اضافه به لیست
17 130214 بوشن روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 456,710 اضافه به لیست
18 130216 بوشن روپیچ پرسی 1/2*25 عدد 1 482,830 اضافه به لیست
19 130218 بوشن روپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 553,660 اضافه به لیست
20 130220 بوشن روپیچ پرسی 1*25 عدد 1 765,080 اضافه به لیست
21 130222 بوشن روپیچ پرسی 1*32 عدد 1 826,930 اضافه به لیست
22 130224 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1*32 عدد 1 1,553,770 اضافه به لیست
23 130228 بوشن روپیچ پرسی 1/4 1 40 عدد 1 3,834,120 اضافه به لیست
24 130232 بوشن روپیچ پرسی 1/2 1*50 عدد 1 4,789,680 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال