شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 110408 تبدیل روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 عدد 1 171,590 اضافه به لیست
2 110407 تبدیل روپیچ 3/4 توپیچ 1/2 عدد 1 119,470 اضافه به لیست
3 110410 تبدیل توپیچ 3/4 روپیچ 1 عدد 1 357,700 اضافه به لیست
4 110406 تبدیل روپیچ 1/2 توپیچ 3/4 عدد 1 285,740 اضافه به لیست
5 110449 تبدیل توپیچ 1 روپیچ 3/4 عدد 1 173,650 اضافه به لیست
6 110450 تبدیل روپیچ 1 توپیچ 3/4 عدد 1 346,470 اضافه به لیست
7 110452 تبدیل توپیچ 1 روپیچ 1/4 1 عدد 1 295,540 اضافه به لیست
8 110460 تبدیل روپیچ 1/2 1 توپیچ 1 عدد 1 461,240 اضافه به لیست
9 110454 تبدیل توپیچ 3/4 روپیچ 1/4 1 عدد 1 356,600 اضافه به لیست
10 110462 تبدیل روپیچ 1/2 1 توپیچ 1/4 1 عدد 1 528,000 اضافه به لیست
11 110318 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 10 mm عدد 1 85,700 اضافه به لیست
12 110320 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 15 mm عدد 1 113,490 اضافه به لیست
13 110322 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 25 mm عدد 1 152,850 اضافه به لیست
14 110324 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 30 mm عدد 1 166,770 اضافه به لیست
15 110326 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 40 mm عدد 1 200,100 اضافه به لیست
16 110330 مغزی روپیچ توپیچ 1/2 طول 50 mm عدد 1 270,970 اضافه به لیست
17 110510 زاویی 90 درجه 1/2 عدد 1 355,910 اضافه به لیست
18 110512 زاویی 90 درجه 3/4 عدد 1 527,720 اضافه به لیست
19 110610 چپقی 1/2 عدد 1 321,880 اضافه به لیست
20 110612 چپقی 3/4 عدد 1 561,760 اضافه به لیست
21 110614 چپقی 1 عدد 1 741,240 اضافه به لیست
22 110616 چپقی مخصوص هواگیری 1/2*1 عدد 1 487,830 اضافه به لیست
23 135022 والو یکسر کوپلی 1/2*16 (ابی قرمز) عدد 1 583,770 اضافه به لیست
24 135024 والو یکسر کوپلی 1/2*20 (ابی قرمز) عدد 1 630,810 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال