چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
112824 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)4b 31,302,100 اضافه به لیست
112825 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)5b 38,933,600 اضافه به لیست
112826 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)6b 46,482,300 اضافه به لیست
112827 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)7b 53,184,700 اضافه به لیست
112828 کلکتوررفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو کوپلی (1/2*1)8b 62,026,400 اضافه به لیست
113222 نیو کلکتور 2bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 2,541,000 اضافه به لیست
113223 نیو کلکتور 3bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 3,804,400 اضافه به لیست
113224 نیو کلکتور 4bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 5,074,100 اضافه به لیست
113225 نیو کلکتور 5bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 6,340,800 اضافه به لیست
113226 نیو کلکتور 6bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 7,596,100 اضافه به لیست
113227 نیو کلکتور 7bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 8,879,200 اضافه به لیست
113228 نیو کلکتور 8bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 10,144,800 اضافه به لیست
115111 بست کلکتور 3/4 13,500 اضافه به لیست
115113 بست کلکتور 1" 15,100 اضافه به لیست
115115 بست کلکتور 1/4 1 18,700 اضافه به لیست
115128 بست کلکتور 1/2 1 20,100 اضافه به لیست
135816 شیر توپیچ روپیچ 1/2 (دبی بالا) 956,200 اضافه به لیست
135820 شیر توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 3/4 (دبی بالا) 1,366,200 اضافه به لیست
112422 کلکتور مدولار (1/2*1) 2b 1 اضافه به لیست
112423 کلکتور مدولار (1/2*1) 3b 1 اضافه به لیست
112424 کلکتور مدولار (1/2*1) 4b 1 اضافه به لیست
135818 شیر دوسر توپیچ دسته گازی (نافی بلند ) 1/2 1,024,000 اضافه به لیست
135822 شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا) 3/4 1,403,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال