جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 113227 نیو کلکتور 7bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 6,210,560 اضافه به لیست
2 113228 نیو کلکتور 8bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) عدد 1 7,095,660 اضافه به لیست
3 115111 بست کلکتور 3/4 عدد 1 8,700 اضافه به لیست
4 115113 بست کلکتور 1" عدد 1 9,900 اضافه به لیست
5 115115 بست کلکتور 1/4 1 عدد 1 12,000 اضافه به لیست
6 115128 بست کلکتور 1/2 1 عدد 1 12,200 اضافه به لیست
7 135816 والو توپیچ روپیچ 1/2 ابی قرمز عدد 1 682,000 اضافه به لیست
8 135820 والو توپیچ روپیچ 3/4 عدد 1 974,550 اضافه به لیست
9 112422 کلکتور مدولار (1/2*1) 2b عدد 1 843,640 اضافه به لیست
10 112423 کلکتور مدولار (1/2*1) 3b عدد 1 1,223,260 اضافه به لیست
11 112424 کلکتور مدولار (1/2*1) 4b عدد 1 1,631,420 اضافه به لیست
12 135818 والو غیر گازی (نافی بلند ) 1/2 عدد 1 730,450 اضافه به لیست
13 135822 والو غیر گازی (نافی بلند ) 3/4 عدد 1 1,001,030 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال