سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
113227 نیو کلکتور 7bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 7,822,700 اضافه به لیست
113228 نیو کلکتور 8bهمراه با شیر تنظیم دبی (1/2*16) 8,937,700 اضافه به لیست
115111 بست کلکتور 3/4 9,400 اضافه به لیست
115113 بست کلکتور 1" 10,400 اضافه به لیست
115115 بست کلکتور 1/4 1 13,200 اضافه به لیست
115128 بست کلکتور 1/2 1 13,700 اضافه به لیست
135816 شیر توپیچ روپیچ 1/2 (دبی بالا) 842,400 اضافه به لیست
135820 شیر توپیچ روپیچ دسته پروانه ای 3/4 (دبی بالا) 1,203,700 اضافه به لیست
112422 کلکتور مدولار (1/2*1) 2b 1 اضافه به لیست
112423 کلکتور مدولار (1/2*1) 3b 1 اضافه به لیست
112424 کلکتور مدولار (1/2*1) 4b 1 اضافه به لیست
135818 شیر دوسر توپیچ دسته گازی (نافی بلند ) 1/2 902,100 اضافه به لیست
135822 شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا) 3/4 1,236,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال