جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 120514 زانو پرسی 25 عدد 1 759,660 اضافه به لیست
2 120516 زانو پرسی 32 عدد 1 986,780 اضافه به لیست
3 120518 زانو پرسی 40 عدد 1 4,125,860 اضافه به لیست
4 120520 زانو پرسی 50 عدد 1 6,139,240 اضافه به لیست
5 120522 زانو پرسی 63 عدد 1 11,696,960 اضافه به لیست
6 130510 زانو 90 روپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 366,970 اضافه به لیست
7 130514 زانو 90 روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 538,920 اضافه به لیست
8 130518 زانو 90 روپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 694,000 اضافه به لیست
9 130520 زانو 90 روپیچ پرسی 1*25 عدد 1 956,340 اضافه به لیست
10 130522 زانو 90 روپیچ پرسی 1*32 عدد 1 1,014,920 اضافه به لیست
11 130610 زانو چپقی پرسی 1/2*16 عدد 1 441,620 اضافه به لیست
12 130612 زانو چپقی پرسی 1/2*20 عدد 1 508,220 اضافه به لیست
13 130614 زانو چپقی پرسی 3/4*20 عدد 1 607,180 اضافه به لیست
14 130618 زانو چپقی پرسی 3/4*25 عدد 1 585,600 اضافه به لیست
15 130620 زانو چپقی پرسی 1*25 عدد 1 822,630 اضافه به لیست
16 130622 زانو چپقی پرسی 1*32 عدد 1 1,069,090 اضافه به لیست
17 130626 زانو چپقی پرسی 1/2 1*40 عدد 1 4,023,370 اضافه به لیست
18 130630 زانو چپقی پرسی 1/2 1*50 عدد 1 6,185,530 اضافه به لیست
19 121610 زانو دیواری پرسی 1/2*16 عدد 1 338,520 اضافه به لیست
20 121614 زانو دیواری پرسی 1/2*20 عدد 1 463,240 اضافه به لیست
21 121618 زانو دیواری پرسی 25*3/4 عدد 1 971,440 اضافه به لیست
22 121622 زانو دیواری پرسی 1*32 عدد 1 1,091,540 اضافه به لیست
23 121010 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*16 عدد 1 591,520 اضافه به لیست
24 121014 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 719,310 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال