سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
120514 زانو پرسی 25 1,133,700 اضافه به لیست
120516 زانو پرسی 32 1,472,500 اضافه به لیست
120518 زانو پرسی 40 6,273,500 اضافه به لیست
120520 زانو پرسی 50 9,334,900 اضافه به لیست
120522 زانو پرسی 63 17,785,200 اضافه به لیست
130510 زانو 90 روپیچ پرسی 1/2*16 542,600 اضافه به لیست
130514 زانو 90 روپیچ پرسی 3/4*20 796,800 اضافه به لیست
130518 زانو 90 روپیچ پرسی 3/4*25 1,025,900 اضافه به لیست
130520 زانو 90 روپیچ پرسی 1*25 1,413,500 اضافه به لیست
130522 زانو 90 روپیچ پرسی 1*32 1,500,200 اضافه به لیست
130610 زانو چپقی پرسی 1/2*16 652,800 اضافه به لیست
130612 زانو چپقی پرسی 1/2*20 751,300 اضافه به لیست
130614 زانو چپقی پرسی 3/4*20 897,500 اضافه به لیست
130618 زانو چپقی پرسی 3/4*25 872,500 اضافه به لیست
130620 زانو چپقی پرسی 1*25 1,216,000 اضافه به لیست
130622 زانو چپقی پرسی 1*32 1,577,800 اضافه به لیست
130626 زانو چپقی پرسی 1/2 1*40 6,117,800 اضافه به لیست
130630 زانو چپقی پرسی 1/2 1*50 8,790,000 اضافه به لیست
121610 زانو دیواری پرسی 1/2*16 504,500 اضافه به لیست
121614 زانو دیواری پرسی 1/2*20 690,200 اضافه به لیست
121618 زانو دیواری پرسی 25*3/4 1,449,600 اضافه به لیست
121622 زانو دیواری پرسی 1*32 1,613,300 اضافه به لیست
121010 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*16 874,400 اضافه به لیست
121014 زانو صفحدار روپیچ پرسی 3/4*20 1,063,200 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال