یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
120910 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*16 593,229 اضافه به لیست
120911 زانو صفحدار پلیمری توپیچ پرسی 1/2*16 444,405 اضافه به لیست
120914 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*20 682,225 اضافه به لیست
120915 زانو صفحدار پلیمری توپیچ پرسی 1/2*20 594,607 اضافه به لیست
120710 سه راه پرسی 16*16*16 520,999 اضافه به لیست
120712 سه راه پرسی 20*20*20 713,460 اضافه به لیست
120714 سه راه پرسی 25*25*25 1,283,033 اضافه به لیست
120716 سه راه پرسی 32*32*32 1,639,476 اضافه به لیست
120718 سه راه پرسی 40*40*40 6,240,388 اضافه به لیست
120720 سه راه پرسی 50*50*50 11,447,161 اضافه به لیست
120722 سه راه پرسی 63*63*63 16,981,553 اضافه به لیست
120740 سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 728,273 اضافه به لیست
120742 سه راه تبدیل پرسی 16*16*20 578,990 اضافه به لیست
120744 سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 618,952 اضافه به لیست
120746 سه راه تبدیل پرسی 16*20*20 772,139 اضافه به لیست
120748 سه راه تبدیل پرسی 16*16*25 873,193 اضافه به لیست
120749 سه راه تبدیل پرسی 20*16*25 867,451 اضافه به لیست
120750 سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 887,547 اضافه به لیست
120752 سه راه تبدیل پرسی 20*20*25 992,619 اضافه به لیست
120754 سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 1,091,261 اضافه به لیست
120757 سه راه تبدیل پرسی 25*16*32 1,155,338 اضافه به لیست
120758 سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 1,306,574 اضافه به لیست
120760 سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 1,334,593 اضافه به لیست
120762 سه راه تبدیل پرسی 25*25*32 1,329,081 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال