جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 120910 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 572,650 اضافه به لیست
2 120911 زانو صفحدار پلیمری توپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 398,970 اضافه به لیست
3 120914 زانو صفحدارتوپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 658,610 اضافه به لیست
4 120915 زانو صفحدار پلیمری توپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 533,800 اضافه به لیست
5 120710 سه راه پرسی 16*16*16 عدد 1 467,760 اضافه به لیست
6 120712 سه راه پرسی 20*20*20 عدد 1 640,530 اضافه به لیست
7 120714 سه راه پرسی 25*25*25 عدد 1 1,151,810 اضافه به لیست
8 120716 سه راه پرسی 32*32*32 عدد 1 1,471,900 اضافه به لیست
9 120718 سه راه پرسی 40*40*40 عدد 1 5,602,330 اضافه به لیست
10 120720 سه راه پرسی 50*50*50 عدد 1 10,276,830 اضافه به لیست
11 120722 سه راه پرسی 63*63*63 عدد 1 15,245,400 اضافه به لیست
12 120740 سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 عدد 1 653,830 اضافه به لیست
13 120742 سه راه تبدیل پرسی 16*16*20 عدد 1 519,750 اضافه به لیست
14 120744 سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 عدد 1 555,620 اضافه به لیست
15 120746 سه راه تبدیل پرسی 16*20*20 عدد 1 745,350 اضافه به لیست
16 120748 سه راه تبدیل پرسی 16*16*25 عدد 1 783,920 اضافه به لیست
17 120749 سه راه تبدیل پرسی 20*16*25 عدد 1 837,350 اضافه به لیست
18 120750 سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 عدد 1 796,850 اضافه به لیست
19 120752 سه راه تبدیل پرسی 20*20*25 عدد 1 897,170 اضافه به لیست
20 120754 سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 عدد 1 979,640 اضافه به لیست
21 120757 سه راه تبدیل پرسی 25*16*32 عدد 1 1,037,260 اضافه به لیست
22 120758 سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 عدد 1 1,172,980 اضافه به لیست
23 120760 سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 عدد 1 1,288,340 اضافه به لیست
24 120762 سه راه تبدیل پرسی 25*25*32 عدد 1 1,193,170 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال