جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 160522 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*32 عدد 1 1,235,520 اضافه به لیست
2 160610 زانو چپقی کوپلی 1/2*16 عدد 1 457,340 اضافه به لیست
3 160612 زانو چپقی کوپلی 1/2*20 عدد 1 450,880 اضافه به لیست
4 160614 زانو چپقی کوپلی 3/4*20 عدد 1 577,200 اضافه به لیست
5 160618 زانو چپقی کوپلی 3/4*25 عدد 1 744,890 اضافه به لیست
6 160620 زانو چپقی کوپلی 1*25 عدد 1 966,070 اضافه به لیست
7 160622 زانو چپقی کوپلی 1*32 عدد 1 1,228,430 اضافه به لیست
8 161610 زانو دیواری کوپلی 1/2*16 عدد 1 441,440 اضافه به لیست
9 161614 زانو دیواری کوپلی 1/2*20 عدد 1 559,470 اضافه به لیست
10 161618 زانو دیواری کوپلی 3/4*25 عدد 1 879,180 اضافه به لیست
11 160910 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*16 عدد 1 557,250 اضافه به لیست
12 160914 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*20 عدد 1 720,700 اضافه به لیست
13 160915 زانو صفحدار توپیچ پلیمری کوپلی 1/2*20 عدد 1 588,220 اضافه به لیست
14 160710 سه راه کوپلی 16*16*16 عدد 1 616,860 اضافه به لیست
15 160712 سه راه کوپلی 20*20*20 عدد 1 880,900 اضافه به لیست
16 160714 سه راه کوپلی 25*25*25 عدد 1 1,200,520 اضافه به لیست
17 160716 سه راه کوپلی 32*32*32 عدد 1 2,011,710 اضافه به لیست
18 160740 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*16 عدد 1 530,280 اضافه به لیست
19 160742 سه راه کوپلی تبدیل 16*16*20 عدد 1 549,950 اضافه به لیست
20 160744 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*20 عدد 1 797,950 اضافه به لیست
21 160746 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*20 عدد 1 757,510 اضافه به لیست
22 160749 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*25 عدد 1 1,039,900 اضافه به لیست
23 160750 سه راه کوپلی تبدیل 25*16*25 عدد 1 1,035,570 اضافه به لیست
24 160752 سه راه کوپلی تبدیل 20*20*25 عدد 1 949,050 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال