سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
160522 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*32 1,826,100 اضافه به لیست
160610 زانو چپقی کوپلی 1/2*16 650,000 اضافه به لیست
160612 زانو چپقی کوپلی 1/2*20 713,200 اضافه به لیست
160614 زانو چپقی کوپلی 3/4*20 853,200 اضافه به لیست
160618 زانو چپقی کوپلی 3/4*25 1,099,300 اضافه به لیست
160620 زانو چپقی کوپلی 1*25 1,428,000 اضافه به لیست
160622 زانو چپقی کوپلی 1*32 1,815,600 اضافه به لیست
161610 زانو دیواری کوپلی 1/2*16 657,800 اضافه به لیست
161614 زانو دیواری کوپلی 1/2*20 825,800 اضافه به لیست
161618 زانو دیواری کوپلی 3/4*25 1,299,500 اضافه به لیست
160910 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*16 822,300 اضافه به لیست
160914 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*20 1,138,200 اضافه به لیست
160915 زانو صفحدار توپیچ پلیمری کوپلی 1/2*20 1 اضافه به لیست
160710 سه راه کوپلی 16*16*16 920,700 اضافه به لیست
160712 سه راه کوپلی 20*20*20 1,314,600 اضافه به لیست
160714 سه راه کوپلی 25*25*25 1,774,300 اضافه به لیست
160716 سه راه کوپلی 32*32*32 2,973,300 اضافه به لیست
160740 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*16 821,600 اضافه به لیست
160742 سه راه کوپلی تبدیل 16*16*20 819,300 اضافه به لیست
160744 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*20 1,138,100 اضافه به لیست
160746 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*20 1,138,100 اضافه به لیست
160749 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*25 1,460,300 اضافه به لیست
160750 سه راه کوپلی تبدیل 25*16*25 1,604,000 اضافه به لیست
160752 سه راه کوپلی تبدیل 20*20*25 1,402,700 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال