پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
160522 زانو 90 روپیچ کوپلی 1*32 1,198,500 اضافه به لیست
160610 زانو چپقی کوپلی 1/2*16 443,600 اضافه به لیست
160612 زانو چپقی کوپلی 1/2*20 468,000 اضافه به لیست
160614 زانو چپقی کوپلی 3/4*20 559,900 اضافه به لیست
160618 زانو چپقی کوپلی 3/4*25 722,500 اضافه به لیست
160620 زانو چپقی کوپلی 1*25 937,100 اضافه به لیست
160622 زانو چپقی کوپلی 1*32 1,191,600 اضافه به لیست
161610 زانو دیواری کوپلی 1/2*16 428,200 اضافه به لیست
161614 زانو دیواری کوپلی 1/2*20 542,700 اضافه به لیست
161618 زانو دیواری کوپلی 3/4*25 852,800 اضافه به لیست
160910 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*16 540,500 اضافه به لیست
160914 زانو صفحدار توپیچ کوپلی 1/2*20 748,000 اضافه به لیست
160915 زانو صفحدار توپیچ پلیمری کوپلی 1/2*20 1 اضافه به لیست
160710 سه راه کوپلی 16*16*16 598,400 اضافه به لیست
160712 سه راه کوپلی 20*20*20 854,500 اضافه به لیست
160714 سه راه کوپلی 25*25*25 1,164,500 اضافه به لیست
160716 سه راه کوپلی 32*32*32 1,951,400 اضافه به لیست
160740 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*16 514,400 اضافه به لیست
160742 سه راه کوپلی تبدیل 16*16*20 533,500 اضافه به لیست
160744 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*20 746,900 اضافه به لیست
160746 سه راه کوپلی تبدیل 16*20*20 746,900 اضافه به لیست
160749 سه راه کوپلی تبدیل 20*16*25 958,300 اضافه به لیست
160750 سه راه کوپلی تبدیل 25*16*25 1,054,700 اضافه به لیست
160752 سه راه کوپلی تبدیل 20*20*25 920,600 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال