دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
4634040 سراه روپیج انتهای کلکتور 1/2*1 2,566,000 اضافه به لیست
4635040 سراه توپیج انتهای کلکتور 1/2*1 2,535,000 اضافه به لیست
4370420 شیر هواگیری اتوماتیک 1/2 3,482,000 اضافه به لیست
4430050 جعبه کلکتور ویژه 50*50 10,410,000 اضافه به لیست
4430060 جعبه کلکتور ویژه 75*50 12,970,000 اضافه به لیست
4430070 جعبه کلکتور ویژه 100*50 18,290,000 اضافه به لیست
437002 کلکتور گرمایش کف 2b (1*3/4) 24,880,000 اضافه به لیست
437003 کلکتور گرمایش کف 3b (1*3/4) 37,320,000 اضافه به لیست
437004 کلکتور گرمایش کف 4b (1*3/4) 49,760,000 اضافه به لیست
437005 کلکتور گرمایش کف 5b (1*3/4) 62,200,000 اضافه به لیست
437006 کلکتور گرمایش کف 6b (1*3/4) 74,640,000 اضافه به لیست
437007 کلکتور گرمایش کف 7b (1*3/4) 87,080,000 اضافه به لیست
437008 کلکتور گرمایش کف 8b (1*3/4) 99,520,000 اضافه به لیست
437009 کلکتور گرمایش کف 9b (1*3/4) 111,960,000 اضافه به لیست
437010 کلکتور گرمایش کف 10b (1*3/4) 124,400,000 اضافه به لیست
437102 کلکتور گرمایش کف 2b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437103 کلکتور گرمایش کف 3b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437104 کلکتور گرمایش کف 4b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437105 کلکتور گرمایش کف 5b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437106 کلکتور گرمایش کف 6b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437107 کلکتور گرمایش کف 7b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437108 کلکتور گرمایش کف 8b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437109 کلکتور گرمایش کف 9b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
437110 کلکتور گرمایش کف 10b (11/4*3/4) 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال