یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 21 July 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
4634040 سراه روپیج انتهای کلکتور 1/2*1 3,840,000 اضافه به لیست
4635040 سراه توپیج انتهای کلکتور 1/2*1 3,318,000 اضافه به لیست
4370420 شیر هواگیری اتوماتیک 1/2 5,664,000 اضافه به لیست
4430050 جعبه کلکتور ویژه 50*50 12,321,000 اضافه به لیست
4430060 جعبه کلکتور ویژه 75*50 15,285,000 اضافه به لیست
4430070 جعبه کلکتور ویژه 100*50 22,303,000 اضافه به لیست
437002 کلکتور گرمایش کف 2b (1*3/4) 39,000,000 اضافه به لیست
437003 کلکتور گرمایش کف 3b (1*3/4) 58,500,000 اضافه به لیست
437004 کلکتور گرمایش کف 4b (1*3/4) 78,000,000 اضافه به لیست
437005 کلکتور گرمایش کف 5b (1*3/4) 97,500,000 اضافه به لیست
437006 کلکتور گرمایش کف 6b (1*3/4) 117,000,000 اضافه به لیست
437007 کلکتور گرمایش کف 7b (1*3/4) 136,500,000 اضافه به لیست
437008 کلکتور گرمایش کف 8b (1*3/4) 156,000,000 اضافه به لیست
437009 کلکتور گرمایش کف 9b (1*3/4) 175,500,000 اضافه به لیست
437010 کلکتور گرمایش کف 10b (1*3/4) 195,000,000 اضافه به لیست
437102 کلکتور گرمایش کف 2b (11/4*3/4) 45,000,000 اضافه به لیست
437103 کلکتور گرمایش کف 3b (11/4*3/4) 67,500,000 اضافه به لیست
437104 کلکتور گرمایش کف 4b (11/4*3/4) 90,000,000 اضافه به لیست
437105 کلکتور گرمایش کف 5b (11/4*3/4) 112,500,000 اضافه به لیست
437106 کلکتور گرمایش کف 6b (11/4*3/4) 135,000,000 اضافه به لیست
437107 کلکتور گرمایش کف 7b (11/4*3/4) 157,500,000 اضافه به لیست
437108 کلکتور گرمایش کف 8b (11/4*3/4) 180,000,000 اضافه به لیست
437109 کلکتور گرمایش کف 9b (11/4*3/4) 202,500,000 اضافه به لیست
437110 کلکتور گرمایش کف 10b (11/4*3/4) 225,000,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال