جمعه - ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | Friday - 01 July 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
4634040 سراه روپیج انتهای کلکتور 1/2*1 1,094,600 اضافه به لیست
4635040 سراه توپیج انتهای کلکتور 1/2*1 1,127,000 اضافه به لیست
4370420 شیر هواگیری اتوماتیک 1/2 1,530,000 اضافه به لیست
4430050 جعبه کلکتور ویژه 50*50 6,310,000 اضافه به لیست
4430060 جعبه کلکتور ویژه 75*50 7,860,000 اضافه به لیست
4430070 جعبه کلکتور ویژه 100*50 10,510,000 اضافه به لیست
437002 کلکتور گرمایش کف 2b (1*3/4) 13,600,000 اضافه به لیست
437003 کلکتور گرمایش کف 3b (1*3/4) 20,400,000 اضافه به لیست
437004 کلکتور گرمایش کف 4b (1*3/4) 27,200,000 اضافه به لیست
437005 کلکتور گرمایش کف 5b (1*3/4) 34,000,000 اضافه به لیست
437006 کلکتور گرمایش کف 6b (1*3/4) 40,800,000 اضافه به لیست
437007 کلکتور گرمایش کف 7b (1*3/4) 47,600,000 اضافه به لیست
437008 کلکتور گرمایش کف 8b (1*3/4) 54,400,000 اضافه به لیست
437009 کلکتور گرمایش کف 9b (1*3/4) 61,200,000 اضافه به لیست
437010 کلکتور گرمایش کف 10b (1*3/4) 68,000,000 اضافه به لیست
437102 کلکتور گرمایش کف 2b (11/4*3/4) 15,800,000 اضافه به لیست
437103 کلکتور گرمایش کف 3b (11/4*3/4) 23,700,000 اضافه به لیست
437104 کلکتور گرمایش کف 4b (11/4*3/4) 31,600,000 اضافه به لیست
437105 کلکتور گرمایش کف 5b (11/4*3/4) 39,500,000 اضافه به لیست
437106 کلکتور گرمایش کف 6b (11/4*3/4) 47,400,000 اضافه به لیست
437107 کلکتور گرمایش کف 7b (11/4*3/4) 55,300,000 اضافه به لیست
437108 کلکتور گرمایش کف 8b (11/4*3/4) 63,200,000 اضافه به لیست
437109 کلکتور گرمایش کف 9b (11/4*3/4) 71,100,000 اضافه به لیست
437110 کلکتور گرمایش کف 10b (11/4*3/4) 79,000,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال