جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 211120 بوشن تبدیل 25*40 عدد 1 47,890 اضافه به لیست
2 211122 بوشن تبدیل 32*40 عدد 1 58,740 اضافه به لیست
3 211124 بوشن تبدیل 20*50 عدد 1 68,370 اضافه به لیست
4 211126 بوشن تبدیل 25*50 عدد 1 68,260 اضافه به لیست
5 211128 بوشن تبدیل 32*50 عدد 1 73,130 اضافه به لیست
6 211130 بوشن تبدیل 40*50 عدد 1 86,140 اضافه به لیست
7 211132 بوشن تبدیل 25*63 عدد 1 109,580 اضافه به لیست
8 211134 بوشن تبدیل 32*63 عدد 1 114,180 اضافه به لیست
9 211136 بوشن تبدیل 40*63 عدد 1 142,190 اضافه به لیست
10 211138 بوشن تبدیل 50*63 عدد 1 165,100 اضافه به لیست
11 211140 بوشن تبدیل 40*75 عدد 1 201,390 اضافه به لیست
12 211142 بوشن تبدیل 50*75 عدد 1 235,460 اضافه به لیست
13 211144 بوشن تبدیل 63*75 عدد 1 280,500 اضافه به لیست
14 211146 بوشن تبدیل 50*90 عدد 1 323,060 اضافه به لیست
15 211148 بوشن تبدیل 63*90 عدد 1 361,330 اضافه به لیست
16 211150 بوشن تبدیل 75*90 عدد 1 439,750 اضافه به لیست
17 211152 بوشن تبدیل 63*110 عدد 1 524,520 اضافه به لیست
18 211154 بوشن تبدیل 75*110 عدد 1 559,290 اضافه به لیست
19 211156 بوشن تبدیل 90*110 عدد 1 655,310 اضافه به لیست
20 211158 بوشن تبدیل 110*125 عدد 1 1,488,870 اضافه به لیست
21 212108 زانو 90 درجه 20 عدد 1 31,840 اضافه به لیست
22 212110 زانو 90 درجه 25 عدد 1 47,080 اضافه به لیست
23 212112 زانو 90 درجه 32 عدد 1 76,160 اضافه به لیست
24 212114 زانو 90 درجه 40 عدد 1 146,470 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال