یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
211024 بوشن 110 914,720 اضافه به لیست
211026 بوشن 125 1,259,490 اضافه به لیست
211112 بوشن تبدیل 20*25 18,300 اضافه به لیست
211114 بوشن تبدیل 20*32 23,110 اضافه به لیست
211116 بوشن تبدیل 25*32 25,920 اضافه به لیست
211118 بوشن تبدیل 20*40 38,690 اضافه به لیست
211120 بوشن تبدیل 25*40 41,790 اضافه به لیست
211122 بوشن تبدیل 32*40 51,370 اضافه به لیست
211124 بوشن تبدیل 20*50 59,790 اضافه به لیست
211126 بوشن تبدیل 25*50 60,380 اضافه به لیست
211128 بوشن تبدیل 32*50 64,230 اضافه به لیست
211130 بوشن تبدیل 40*50 75,830 اضافه به لیست
211132 بوشن تبدیل 25*63 95,840 اضافه به لیست
211134 بوشن تبدیل 32*63 99,760 اضافه به لیست
211136 بوشن تبدیل 40*63 125,020 اضافه به لیست
211138 بوشن تبدیل 50*63 144,940 اضافه به لیست
211140 بوشن تبدیل 40*75 176,150 اضافه به لیست
211142 بوشن تبدیل 50*75 207,020 اضافه به لیست
211144 بوشن تبدیل 63*75 245,860 اضافه به لیست
211146 بوشن تبدیل 50*90 282,220 اضافه به لیست
211148 بوشن تبدیل 63*90 315,440 اضافه به لیست
211150 بوشن تبدیل 75*90 383,450 اضافه به لیست
211152 بوشن تبدیل 63*110 459,900 اضافه به لیست
211154 بوشن تبدیل 75*110 490,140 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال