پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
211024 بوشن 110 727,770 اضافه به لیست
211026 بوشن 125 999,110 اضافه به لیست
211112 بوشن تبدیل 20*25 14,500 اضافه به لیست
211114 بوشن تبدیل 20*32 18,380 اضافه به لیست
211116 بوشن تبدیل 25*32 20,520 اضافه به لیست
211118 بوشن تبدیل 20*40 31,110 اضافه به لیست
211120 بوشن تبدیل 25*40 33,420 اضافه به لیست
211122 بوشن تبدیل 32*40 42,210 اضافه به لیست
211124 بوشن تبدیل 20*50 48,220 اضافه به لیست
211126 بوشن تبدیل 25*50 48,630 اضافه به لیست
211128 بوشن تبدیل 32*50 51,640 اضافه به لیست
211130 بوشن تبدیل 40*50 61,040 اضافه به لیست
211132 بوشن تبدیل 25*63 76,550 اضافه به لیست
211134 بوشن تبدیل 32*63 79,660 اضافه به لیست
211136 بوشن تبدیل 40*63 100,710 اضافه به لیست
211138 بوشن تبدیل 50*63 116,170 اضافه به لیست
211140 بوشن تبدیل 40*75 149,650 اضافه به لیست
211142 بوشن تبدیل 50*75 173,650 اضافه به لیست
211144 بوشن تبدیل 63*75 202,430 اضافه به لیست
211146 بوشن تبدیل 50*90 235,640 اضافه به لیست
211148 بوشن تبدیل 63*90 263,830 اضافه به لیست
211150 بوشن تبدیل 75*90 318,710 اضافه به لیست
211152 بوشن تبدیل 63*110 378,030 اضافه به لیست
211154 بوشن تبدیل 75*110 402,670 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال