سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
211024 بوشن 110 651,100 اضافه به لیست
211026 بوشن 125 877,300 اضافه به لیست
211112 بوشن تبدیل 20*25 13,600 اضافه به لیست
211114 بوشن تبدیل 20*32 17,300 اضافه به لیست
211116 بوشن تبدیل 25*32 19,200 اضافه به لیست
211118 بوشن تبدیل 20*40 29,300 اضافه به لیست
211120 بوشن تبدیل 25*40 31,400 اضافه به لیست
211122 بوشن تبدیل 32*40 38,800 اضافه به لیست
211124 بوشن تبدیل 20*50 44,800 اضافه به لیست
211126 بوشن تبدیل 25*50 44,600 اضافه به لیست
211128 بوشن تبدیل 32*50 47,200 اضافه به لیست
211130 بوشن تبدیل 40*50 55,400 اضافه به لیست
211132 بوشن تبدیل 25*63 70,100 اضافه به لیست
211134 بوشن تبدیل 32*63 73,400 اضافه به لیست
211136 بوشن تبدیل 40*63 91,700 اضافه به لیست
211138 بوشن تبدیل 50*63 105,200 اضافه به لیست
211140 بوشن تبدیل 40*75 154,100 اضافه به لیست
211142 بوشن تبدیل 50*75 168,100 اضافه به لیست
211144 بوشن تبدیل 63*75 192,900 اضافه به لیست
211146 بوشن تبدیل 50*90 237,200 اضافه به لیست
211148 بوشن تبدیل 63*90 265,600 اضافه به لیست
211150 بوشن تبدیل 75*90 318,300 اضافه به لیست
211152 بوشن تبدیل 63*110 357,800 اضافه به لیست
211154 بوشن تبدیل 75*110 379,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال