شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 212116 زانو 90 درجه50 عدد 1 254,230 اضافه به لیست
2 212118 زانو 90 درجه 63 عدد 1 442,170 اضافه به لیست
3 212120 زانو 90 درجه 75 عدد 1 677,110 اضافه به لیست
4 212122 زانو 90 درجه 90 عدد 1 1,226,860 اضافه به لیست
5 212124 زانو 90 درجه 110 عدد 1 1,917,640 اضافه به لیست
6 212126 زانو 90 درجه 125 عدد 1 3,084,780 اضافه به لیست
7 212205 زانو 90 درجه چپقی 20 عدد 1 34,170 اضافه به لیست
8 212210 زانو 90 درجه چپقی 25 عدد 1 44,140 اضافه به لیست
9 212312 زانو 90 درجه تبدیل 25*20 عدد 1 53,400 اضافه به لیست
10 212508 زانو 45 درجه 20 عدد 1 28,440 اضافه به لیست
11 212510 زانو 45 درجه 25 عدد 1 42,660 اضافه به لیست
12 212512 زانو 45 درجه 32 عدد 1 73,460 اضافه به لیست
13 212514 زانو 45 درجه 40 عدد 1 131,690 اضافه به لیست
14 212516 زانو 45 درجه 50 عدد 1 224,250 اضافه به لیست
15 212518 زانو 45 درجه 63 عدد 1 299,740 اضافه به لیست
16 213108 سه راه 20 عدد 1 40,550 اضافه به لیست
17 213110 سه راه 25 عدد 1 56,510 اضافه به لیست
18 213112 سه راه 32 عدد 1 89,680 اضافه به لیست
19 213114 سه راه 40 عدد 1 175,180 اضافه به لیست
20 213116 سه راه 50 عدد 1 292,490 اضافه به لیست
21 213118 سه راه 63 عدد 1 534,300 اضافه به لیست
22 213120 سه راه 75 عدد 1 905,050 اضافه به لیست
23 213122 سه راه 90 عدد 1 1,685,920 اضافه به لیست
24 213124 سه راه110 عدد 1 2,420,450 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال