سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
211156 بوشن تبدیل 90*110 466,300 اضافه به لیست
211158 بوشن تبدیل 110*125 982,700 اضافه به لیست
212108 زانو 90 درجه 20 21,800 اضافه به لیست
212110 زانو 90 درجه 25 32,400 اضافه به لیست
212112 زانو 90 درجه 32 51,200 اضافه به لیست
212114 زانو 90 درجه 40 96,600 اضافه به لیست
212116 زانو 90 درجه50 167,800 اضافه به لیست
212118 زانو 90 درجه 63 276,400 اضافه به لیست
212120 زانو 90 درجه 75 435,800 اضافه به لیست
212122 زانو 90 درجه 90 796,300 اضافه به لیست
212124 زانو 90 درجه 110 1,287,800 اضافه به لیست
212126 زانو 90 درجه 125 2,009,800 اضافه به لیست
212205 زانو 90 درجه چپقی 20 23,100 اضافه به لیست
212210 زانو 90 درجه چپقی 25 29,600 اضافه به لیست
212312 زانو 90 درجه تبدیل 25*20 34,800 اضافه به لیست
212508 زانو 45 درجه 20 19,500 اضافه به لیست
212510 زانو 45 درجه 25 28,800 اضافه به لیست
212512 زانو 45 درجه 32 46,600 اضافه به لیست
212514 زانو 45 درجه 40 82,400 اضافه به لیست
212516 زانو 45 درجه 50 142,300 اضافه به لیست
212518 زانو 45 درجه 63 192,000 اضافه به لیست
213108 سه راه 20 27,700 اضافه به لیست
213110 سه راه 25 38,400 اضافه به لیست
213112 سه راه 32 59,500 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال