یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | Sunday - 11 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
211156 بوشن تبدیل 90*110 570,660 اضافه به لیست
211158 بوشن تبدیل 110*125 1,312,840 اضافه به لیست
212108 زانو 90 درجه 20 28,630 اضافه به لیست
212110 زانو 90 درجه 25 42,400 اضافه به لیست
212112 زانو 90 درجه 32 65,840 اضافه به لیست
212114 زانو 90 درجه 40 127,220 اضافه به لیست
212116 زانو 90 درجه50 220,120 اضافه به لیست
212118 زانو 90 درجه 63 386,050 اضافه به لیست
212120 زانو 90 درجه 75 590,400 اضافه به لیست
212122 زانو 90 درجه 90 1,076,920 اضافه به لیست
212124 زانو 90 درجه 110 1,681,970 اضافه به لیست
212126 زانو 90 درجه 125 2,690,160 اضافه به لیست
212205 زانو 90 درجه چپقی 20 29,750 اضافه به لیست
212210 زانو 90 درجه چپقی 25 38,440 اضافه به لیست
212312 زانو 90 درجه تبدیل 25*20 46,270 اضافه به لیست
212508 زانو 45 درجه 20 25,600 اضافه به لیست
212510 زانو 45 درجه 25 38,500 اضافه به لیست
212512 زانو 45 درجه 32 64,070 اضافه به لیست
212514 زانو 45 درجه 40 115,480 اضافه به لیست
212516 زانو 45 درجه 50 196,850 اضافه به لیست
212518 زانو 45 درجه 63 262,250 اضافه به لیست
213108 سه راه 20 36,520 اضافه به لیست
213110 سه راه 25 50,970 اضافه به لیست
213112 سه راه 32 78,070 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال