جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 221020 بوشن یکسر فلزی "2*63 عدد 1 1,753,660 اضافه به لیست
2 221022 بوشن یکسر فلزی 21/2*75 عدد 1 2,473,520 اضافه به لیست
3 221024 بوشن یکسر فلزی "3*90 عدد 1 4,862,780 اضافه به لیست
4 221026 بوشن یکسر فلزی "4*110 عدد 1 6,822,220 اضافه به لیست
5 221208 مغزی یکسر فلزی 1/2*20 عدد 1 193,180 اضافه به لیست
6 221210 مغزی یکسر فلزی 3/4*20 عدد 1 245,290 اضافه به لیست
7 221211 مغزی یکسر فلزی1/2*25 عدد 1 201,010 اضافه به لیست
8 221212 مغزی یکسر فلزی 3/4*25 عدد 1 231,240 اضافه به لیست
9 221214 مغزی یکسر فلزی "1*32 عدد 1 414,210 اضافه به لیست
10 221216 مغزی یکسر فلزی 11/4*40 عدد 1 1,034,580 اضافه به لیست
11 221218 مغزی یکسر فلزی 11/2*50 عدد 1 1,273,630 اضافه به لیست
12 221220 مغزی یکسر فلزی "2*63 عدد 1 2,474,160 اضافه به لیست
13 223008 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 عدد 1 144,500 اضافه به لیست
14 223010 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 عدد 1 199,160 اضافه به لیست
15 223012 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 عدد 1 146,930 اضافه به لیست
16 223014 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 عدد 1 206,560 اضافه به لیست
17 223016 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 عدد 1 207,850 اضافه به لیست
18 223018 زانو یکسر بوشن فلزی"1*32 عدد 1 319,300 اضافه به لیست
19 223208 زانو یکسر بوشن فلزی زوج 1/2*20 عدد 1 347,570 اضافه به لیست
20 223212 زانو یکسر بوشن فلزی زوج 1/2*25 عدد 1 394,940 اضافه به لیست
21 223308 زانویی زوج رادیاتوری 500mmیکسر بوشن فلز 1/2*20 عدد 1 440,060 اضافه به لیست
22 223508 زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20 عدد 1 217,340 اضافه به لیست
23 223509 زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*20 عدد 1 260,440 اضافه به لیست
24 223510 زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 عدد 1 265,050 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال