سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
221010 بوشن یکسر فلزی 3/4*20 172,700 اضافه به لیست
221011 بوشن یکسر فلزی 1/2*25 135,100 اضافه به لیست
221012 بوشن یکسر فلزی 3/4*25 184,000 اضافه به لیست
221014 بوشن یکسر فلزی "1*32 276,800 اضافه به لیست
221016 بوشن یکسر فلزی 11/4*40 725,700 اضافه به لیست
221018 بوشن یکسر فلزی 11/2*50 837,200 اضافه به لیست
221020 بوشن یکسر فلزی "2*63 1,808,400 اضافه به لیست
221022 بوشن یکسر فلزی 21/2*75 2,502,700 اضافه به لیست
221024 بوشن یکسر فلزی "3*90 5,362,500 اضافه به لیست
221026 بوشن یکسر فلزی "4*110 7,250,500 اضافه به لیست
221208 مغزی یکسر فلزی 1/2*20 209,600 اضافه به لیست
221210 مغزی یکسر فلزی 3/4*20 239,000 اضافه به لیست
221211 مغزی یکسر فلزی1/2*25 204,300 اضافه به لیست
221212 مغزی یکسر فلزی 3/4*25 237,900 اضافه به لیست
221214 مغزی یکسر فلزی "1*32 407,200 اضافه به لیست
221216 مغزی یکسر فلزی 11/4*40 1,066,400 اضافه به لیست
221218 مغزی یکسر فلزی 11/2*50 1,290,600 اضافه به لیست
221220 مغزی یکسر فلزی "2*63 2,535,900 اضافه به لیست
223008 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 145,500 اضافه به لیست
223010 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 182,700 اضافه به لیست
223012 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 147,900 اضافه به لیست
223014 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 188,300 اضافه به لیست
223016 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 190,000 اضافه به لیست
223018 زانو یکسر بوشن فلزی"1*32 284,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال