پنجشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ | Thursday - 21 January 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
221010 بوشن یکسر فلزی 3/4*20 160,490 اضافه به لیست
221011 بوشن یکسر فلزی 1/2*25 117,750 اضافه به لیست
221012 بوشن یکسر فلزی 3/4*25 162,080 اضافه به لیست
221014 بوشن یکسر فلزی "1*32 249,190 اضافه به لیست
221016 بوشن یکسر فلزی 11/4*40 681,250 اضافه به لیست
221018 بوشن یکسر فلزی 11/2*50 771,470 اضافه به لیست
221020 بوشن یکسر فلزی "2*63 1,679,150 اضافه به لیست
221022 بوشن یکسر فلزی 21/2*75 2,267,820 اضافه به لیست
221024 بوشن یکسر فلزی "3*90 4,647,800 اضافه به لیست
221026 بوشن یکسر فلزی "4*110 6,492,510 اضافه به لیست
221208 مغزی یکسر فلزی 1/2*20 179,220 اضافه به لیست
221210 مغزی یکسر فلزی 3/4*20 221,220 اضافه به لیست
221211 مغزی یکسر فلزی1/2*25 185,870 اضافه به لیست
221212 مغزی یکسر فلزی 3/4*25 224,520 اضافه به لیست
221214 مغزی یکسر فلزی "1*32 371,380 اضافه به لیست
221216 مغزی یکسر فلزی 11/4*40 998,620 اضافه به لیست
221218 مغزی یکسر فلزی 11/2*50 1,225,810 اضافه به لیست
221220 مغزی یکسر فلزی "2*63 2,391,250 اضافه به لیست
223008 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*20 126,120 اضافه به لیست
223010 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*20 167,430 اضافه به لیست
223012 زانو یکسر بوشن فلزی 1/2*25 127,260 اضافه به لیست
223014 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*25 171,160 اضافه به لیست
223016 زانو یکسر بوشن فلزی 3/4*32 173,580 اضافه به لیست
223018 زانو یکسر بوشن فلزی"1*32 261,570 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال