سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
240509 شیرفلکه 45 درجه 20 1,231,000 اضافه به لیست
240511 شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه 20 1 اضافه به لیست
240513 شیر فلکه 45 درجه 25 1,014,200 اضافه به لیست
240808 شیر فلکه کامل 20 493,600 اضافه به لیست
240810 شیر فلکه کامل25 744,400 اضافه به لیست
240812 شیر فلکه کامل 32 1,129,500 اضافه به لیست
240814 شیر فلکه کامل 40 1,160,000 اضافه به لیست
240828 پایین تنه شیر فلکه سفید 20 187,000 اضافه به لیست
240830 پایین تنه شیر فلکه سفید 25 222,400 اضافه به لیست
240832 پایین تنه شیر فلکه سفید 32 323,500 اضافه به لیست
240848 بالاتنه شیر فلکه 20 316,800 اضافه به لیست
240850 بالاتنه شیر فلکه 25 525,600 اضافه به لیست
240852 بالاتنه شیر فلکه 32 817,000 اضافه به لیست
240940 بست لوله 20 4,800 اضافه به لیست
240942 بست لوله 25 5,400 اضافه به لیست
240944 بست لوله 32 9,500 اضافه به لیست
240646 بست لوله 40 13,400 اضافه به لیست
240960 بست زوج سفید 20 7,700 اضافه به لیست
241100 درپوش رزوه دار (1/2) 20 7,100 اضافه به لیست
241102 درپوش رزوه دار (3/4) 25 10,500 اضافه به لیست
241104 درپوش رزوه دار ("1) 32 18,700 اضافه به لیست
241120 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) 20 10,900 اضافه به لیست
241122 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 25 17,000 اضافه به لیست
241124 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ("1) 32 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال