شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 240814 شیر فلکه کامل 40 عدد 1 1,068,080 اضافه به لیست
2 240828 پایین تنه شیر فلکه سفید 20 عدد 1 190,090 اضافه به لیست
3 240830 پایین تنه شیر فلکه سفید 25 عدد 1 232,100 اضافه به لیست
4 240832 پایین تنه شیر فلکه سفید 32 عدد 1 346,960 اضافه به لیست
5 240848 بالاتنه شیر فلکه 20 عدد 1 274,250 اضافه به لیست
6 240850 بالاتنه شیر فلکه 25 عدد 1 452,150 اضافه به لیست
7 240852 بالاتنه شیر فلکه 32 عدد 1 704,980 اضافه به لیست
8 240940 بست لوله 20 عدد 1 5,700 اضافه به لیست
9 240942 بست لوله 25 عدد 1 6,560 اضافه به لیست
10 240944 بست لوله 32 عدد 1 11,830 اضافه به لیست
11 240646 بست لوله 40 عدد 1 16,420 اضافه به لیست
12 240960 بست زوج سفید 20 عدد 1 9,190 اضافه به لیست
13 241100 درپوش رزوه دار (1/2) 20 عدد 1 6,820 اضافه به لیست
14 241102 درپوش رزوه دار (3/4) 25 عدد 1 10,180 اضافه به لیست
15 241104 درپوش رزوه دار ("1) 32 عدد 1 18,130 اضافه به لیست
16 241120 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) 20 عدد 1 14,320 اضافه به لیست
17 241122 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار(3/4) 25 عدد 1 20,860 اضافه به لیست
18 241124 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار ("1) 32 عدد 1 1 اضافه به لیست
19 241151 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 عدد 1 16,440 اضافه به لیست
20 241152 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (3/4) 25 عدد 1 30,070 اضافه به لیست
21 241153 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز ("1) 32 عدد 1 50,360 اضافه به لیست
22 241161 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 عدد 1 16,440 اضافه به لیست
23 241162 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4)25 عدد 1 30,070 اضافه به لیست
24 241163 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی ("1) 32 عدد 1 50,360 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال