یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 21 July 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
310200 لوله پوشفیت 50 - 150 191,730 اضافه به لیست
310210 لوله پوشفیت 50 - 250 246,070 اضافه به لیست
310220 لوله پوشفیت 50 - 500 364,760 اضافه به لیست
310240 لوله پوشفیت 50 - 1000 638,000 اضافه به لیست
310260 لوله پوشفیت 50 - 2000 1,167,320 اضافه به لیست
310280 لوله پوشفیت 50 - 3000 1,688,170 اضافه به لیست
310300 لوله پوشفیت 63 - 150 249,480 اضافه به لیست
310310 لوله پوشفیت 63 - 250 329,230 اضافه به لیست
310320 لوله پوشفیت 63 - 500 519,200 اضافه به لیست
310340 لوله پوشفیت 63 - 1000 912,780 اضافه به لیست
310360 لوله پوشفیت 63 - 2000 1,650,770 اضافه به لیست
310380 لوله پوشفیت 63 - 3000 2,383,700 اضافه به لیست
310400 لوله پوشفیت 75 - 150 322,410 اضافه به لیست
310410 لوله پوشفیت 75 - 250 422,510 اضافه به لیست
310420 لوله پوشفیت 75 - 500 676,940 اضافه به لیست
310440 لوله پوشفیت 75 - 1000 1,184,260 اضافه به لیست
310460 لوله پوشفیت 75 - 2000 2,134,330 اضافه به لیست
310480 لوله پوشفیت 75 - 3000 3,084,400 اضافه به لیست
310500 لوله پوشفیت 90 - 150 451,330 اضافه به لیست
310510 لوله پوشفیت 90- 250 588,720 اضافه به لیست
310520 لوله پوشفیت 90 - 500 945,010 اضافه به لیست
310540 لوله پوشفیت 90- 1000 1,638,890 اضافه به لیست
310560 لوله پوشفیت 90 - 2000 2,953,720 اضافه به لیست
310580 لوله پوشفیت 90- 3000 4,275,370 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال