سه شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | Tuesday - 14 July 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 310200 لوله پوشفیت 50 - 150 عدد 1 58,000 اضافه به لیست
2 310210 لوله پوشفیت 50 - 250 عدد 1 83,000 اضافه به لیست
3 310220 لوله پوشفیت 50 - 500 عدد 1 98,000 اضافه به لیست
4 310240 لوله پوشفیت 50 - 1000 عدد 1 174,000 اضافه به لیست
5 310260 لوله پوشفیت 50 - 2000 عدد 1 307,000 اضافه به لیست
6 310280 لوله پوشفیت 50 - 3000 عدد 1 438,000 اضافه به لیست
7 310300 لوله پوشفیت 63 - 150 عدد 1 72,000 اضافه به لیست
8 310310 لوله پوشفیت 63 - 250 عدد 1 91,000 اضافه به لیست
9 310320 لوله پوشفیت 63 - 500 عدد 1 140,000 اضافه به لیست
10 310340 لوله پوشفیت 63 - 1000 عدد 1 248,000 اضافه به لیست
11 310360 لوله پوشفیت 63 - 2000 عدد 1 433,000 اضافه به لیست
12 310380 لوله پوشفیت 63 - 30000 عدد 1 617,000 اضافه به لیست
13 310400 لوله پوشفیت 75 - 150 عدد 1 91,000 اضافه به لیست
14 310410 لوله پوشفیت 75 - 250 عدد 1 111,000 اضافه به لیست
15 310420 لوله پوشفیت 75 - 500 عدد 1 177,000 اضافه به لیست
16 310440 لوله پوشفیت 75 - 1000 عدد 1 319,000 اضافه به لیست
17 310460 لوله پوشفیت 75 - 2000 عدد 1 557,000 اضافه به لیست
18 310480 لوله پوشفیت 75 - 3000 عدد 1 790,000 اضافه به لیست
19 310500 لوله پوشفیت 90 - 150 عدد 1 121,000 اضافه به لیست
20 310510 لوله پوشفیت 90- 250 عدد 1 154,000 اضافه به لیست
21 310520 لوله پوشفیت 90 - 500 عدد 1 244,000 اضافه به لیست
22 310540 لوله پوشفیت 90- 1000 عدد 1 431,000 اضافه به لیست
23 310560 لوله پوشفیت 90 - 2000 عدد 1 757,000 اضافه به لیست
24 310580 لوله پوشفیت 90- 3000 عدد 1 1,088,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال