سه شنبه - ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | Tuesday - 14 July 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 441302 لوله (pex - al - pert ) 16 mm متر 1 67,500 اضافه به لیست
2 441303 لوله (pex - al - pert ) 20 mm متر 1 115,700 اضافه به لیست
3 441304 لوله (pex - al - pert ) 25 mm متر 1 204,800 اضافه به لیست
4 441305 لوله (pex - al - pert ) 32 mm متر 1 308,700 اضافه به لیست
5 441306 لوله (pex - al - pert ) 40 mm متر 1 620,000 اضافه به لیست
6 441307 لوله (pex - al - pert ) 50 mm متر 1 806,000 اضافه به لیست
7 441308 لوله (pex - al - pert ) 63 mm متر 1 1,015,000 اضافه به لیست
8 451002 بوشن پرسی 16 عدد 1 177,800 اضافه به لیست
9 451004 بوشن پرسی 20 عدد 1 240,000 اضافه به لیست
10 451006 بوشن پرسی 25 عدد 1 359,800 اضافه به لیست
11 451008 بوشن پرسی 32 عدد 1 503,600 اضافه به لیست
12 451010 بوشن پرسی 40 عدد 1 2,000,000 اضافه به لیست
13 451012 بوشن پرسی 50 عدد 1 3,099,000 اضافه به لیست
14 451014 بوشن پرسی 63 عدد 1 5,187,000 اضافه به لیست
15 451202 بوشن روپیچ پرسی 1/2*16 عدد 1 159,200 اضافه به لیست
16 451203 بوشن روپیچ پرسی 3/4*16 عدد 1 264,600 اضافه به لیست
17 451204 بوشن روپیچ پرسی 1/2*20 عدد 1 219,300 اضافه به لیست
18 451206 بوشن روپیچ پرسی 3/4*20 عدد 1 296,000 اضافه به لیست
19 451209 بوشن روپیچ پرسی 1/2*25 عدد 1 313,000 اضافه به لیست
20 451210 بوشن روپیچ پرسی 3/4*25 عدد 1 358,900 اضافه به لیست
21 451212 بوشن روپیچ پرسی 1*25 عدد 1 496,000 اضافه به لیست
22 451214 بوشن روپیچ پرسی 1*32 عدد 1 536,000 اضافه به لیست
23 451216 بوشن روپیچ پرسی 11/4*32 عدد 1 815,400 اضافه به لیست
24 451218 بوشن روپیچ پرسی 11/4*40 عدد 1 2,090,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال