دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670004003 لوله پوشفیت 40 - 30 400,640 اضافه به لیست
670004005 لوله پوشفیت 40 - 50 440,760 اضافه به لیست
670004010 لوله پوشفیت 40 - 100 694,410 اضافه به لیست
670004020 لوله پوشفیت 40 - 200 1,218,110 اضافه به لیست
670004030 لوله پوشفیت 40 -300 1,752,400 اضافه به لیست
670204005 لوله دوسر پوشفیت 40 - 50 503,440 اضافه به لیست
670204010 لوله دوسر پوشفیت 40 - 100 834,570 اضافه به لیست
670204020 لوله دوسر پوشفیت 40 - 200 1,340,860 اضافه به لیست
670204030 لوله دوسر پوشفیت 40 - 300 1,900,480 اضافه به لیست
670005003 لوله پوشفیت 50 - 30 449,100 اضافه به لیست
670005005 لوله پوشفیت 50 - 50 502,360 اضافه به لیست
670005010 لوله پوشفیت 50 - 100 847,310 اضافه به لیست
670005020 لوله پوشفیت 50 - 200 1,512,880 اضافه به لیست
670005030 لوله پوشفیت 50 - 300 2,202,260 اضافه به لیست
670007503 لوله پوشفیت 75 - 30 577,240 اضافه به لیست
670007505 لوله پوشفیت 75 - 50 782,730 اضافه به لیست
670007510 لوله پوشفیت 75 - 100 1,315,560 اضافه به لیست
670007520 لوله پوشفیت 75 - 200 2,464,290 اضافه به لیست
670007530 لوله پوشفیت 75 - 300 3,530,320 اضافه به لیست
670011003 لوله پوشفیت 110 - 30 1,081,040 اضافه به لیست
670011005 لوله پوشفیت 110 - 50 1,557,890 اضافه به لیست
670011010 لوله پوشفیت 110 - 100 2,547,740 اضافه به لیست
670011020 لوله پوشفیت 110 - 200 5,055,350 اضافه به لیست
670011030 لوله پوشفیت 110 - 300 6,771,440 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال