یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670004003 لوله پوشفیت 40 - 30 485,880 اضافه به لیست
670004005 لوله پوشفیت 40 - 50 534,550 اضافه به لیست
670004010 لوله پوشفیت 40 - 100 842,040 اضافه به لیست
670004020 لوله پوشفیت 40 - 200 1,477,270 اضافه به لیست
670004030 لوله پوشفیت 40 -300 2,125,240 اضافه به لیست
670204005 لوله دوسر پوشفیت 40 - 50 610,550 اضافه به لیست
670204010 لوله دوسر پوشفیت 40 - 100 1,012,140 اضافه به لیست
670204020 لوله دوسر پوشفیت 40 - 200 1,626,140 اضافه به لیست
670204030 لوله دوسر پوشفیت 40 - 300 2,304,820 اضافه به لیست
670005003 لوله پوشفیت 50 - 30 560 اضافه به لیست
670005005 لوله پوشفیت 50 - 50 609,250 اضافه به لیست
670005010 لوله پوشفیت 50 - 100 1,027,590 اضافه به لیست
670005020 لوله پوشفیت 50 - 200 1,834,750 اضافه به لیست
670005030 لوله پوشفیت 50 - 300 2,670,810 اضافه به لیست
670007503 لوله پوشفیت 75 - 30 700,050 اضافه به لیست
670007505 لوله پوشفیت 75 - 50 949,260 اضافه به لیست
670007510 لوله پوشفیت 75 - 100 159,560 اضافه به لیست
670007520 لوله پوشفیت 75 - 200 2,988,580 اضافه به لیست
670007530 لوله پوشفیت 75 - 300 4,281,400 اضافه به لیست
670011003 لوله پوشفیت 110 - 30 1,311,030 اضافه به لیست
670011005 لوله پوشفیت 110 - 50 1,889,340 اضافه به لیست
670011010 لوله پوشفیت 110 - 100 3,089,780 اضافه به لیست
670011020 لوله پوشفیت 110 - 200 6,130,890 اضافه به لیست
670011030 لوله پوشفیت 110 - 300 8,212,070 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال