جمعه - ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | Friday - 01 July 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670004003 لوله پوشفیت 40 - 30 177,560 اضافه به لیست
670004005 لوله پوشفیت 40 - 50 326,320 اضافه به لیست
670004010 لوله پوشفیت 40 - 100 516,530 اضافه به لیست
670004020 لوله پوشفیت 40 - 200 966,910 اضافه به لیست
670004030 لوله پوشفیت 40 -300 1,380,810 اضافه به لیست
670204005 لوله دوسر پوشفیت 40 - 50 354,420 اضافه به لیست
670204010 لوله دوسر پوشفیت 40 - 100 662,470 اضافه به لیست
670204020 لوله دوسر پوشفیت 40 - 200 1,054,120 اضافه به لیست
670204030 لوله دوسر پوشفیت 40 - 300 1,511,650 اضافه به لیست
670005003 لوله پوشفیت 50 - 30 292,070 اضافه به لیست
670005005 لوله پوشفیت 50 - 50 391,660 اضافه به لیست
670005010 لوله پوشفیت 50 - 100 620,860 اضافه به لیست
670005020 لوله پوشفیت 50 - 200 1,193,390 اضافه به لیست
670005030 لوله پوشفیت 50 - 300 1,708,480 اضافه به لیست
670007503 لوله پوشفیت 75 - 30 355,480 اضافه به لیست
670007505 لوله پوشفیت 75 - 50 606,560 اضافه به لیست
670007510 لوله پوشفیت 75 - 100 1,045,610 اضافه به لیست
670007520 لوله پوشفیت 75 - 200 2,046,080 اضافه به لیست
670007530 لوله پوشفیت 75 - 300 2,947,930 اضافه به لیست
670011003 لوله پوشفیت 110 - 30 751,680 اضافه به لیست
670011005 لوله پوشفیت 110 - 50 1,188,930 اضافه به لیست
670011010 لوله پوشفیت 110 - 100 2,145,270 اضافه به لیست
670011020 لوله پوشفیت 110 - 200 4,237,030 اضافه به لیست
670011030 لوله پوشفیت 110 - 300 6,253,140 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال