یکشنبه - ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | Sunday - 21 July 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
670004003 لوله پوشفیت 40 - 30 510,180 اضافه به لیست
670004005 لوله پوشفیت 40 - 50 561,280 اضافه به لیست
670004010 لوله پوشفیت 40 - 100 884,150 اضافه به لیست
670004020 لوله پوشفیت 40 - 200 1,551,140 اضافه به لیست
670004030 لوله پوشفیت 40 -300 2,231,510 اضافه به لیست
670204005 لوله دوسر پوشفیت 40 - 50 641,080 اضافه به لیست
670204010 لوله دوسر پوشفیت 40 - 100 1,062,750 اضافه به لیست
670204020 لوله دوسر پوشفیت 40 - 200 1,707,450 اضافه به لیست
670204030 لوله دوسر پوشفیت 40 - 300 2,420,070 اضافه به لیست
670005003 لوله پوشفیت 50 - 30 571,900 اضافه به لیست
670005005 لوله پوشفیت 50 - 50 639,720 اضافه به لیست
670005010 لوله پوشفیت 50 - 100 1,078,970 اضافه به لیست
670005020 لوله پوشفیت 50 - 200 1,926,490 اضافه به لیست
670005030 لوله پوشفیت 50 - 300 2,804,360 اضافه به لیست
670007503 لوله پوشفیت 75 - 30 735,060 اضافه به لیست
670007505 لوله پوشفیت 75 - 50 996,730 اضافه به لیست
670007510 لوله پوشفیت 75 - 100 1,675,240 اضافه به لیست
670007520 لوله پوشفیت 75 - 200 3,138,010 اضافه به لیست
670007530 لوله پوشفیت 75 - 300 4,495,470 اضافه به لیست
670011003 لوله پوشفیت 110 - 30 1,376,590 اضافه به لیست
670011005 لوله پوشفیت 110 - 50 1,983,810 اضافه به لیست
670011010 لوله پوشفیت 110 - 100 3,244,270 اضافه به لیست
670011020 لوله پوشفیت 110 - 200 6,437,440 اضافه به لیست
670011030 لوله پوشفیت 110 - 300 8,622,680 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال