شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
220251 بوشن تبدیل 20*50 57,000 اضافه به لیست
220252 بوشن تبدیل 25*50 57,000 اضافه به لیست
220253 بوشن تبدیل 32*50 60,000 اضافه به لیست
220254 بوشن تبدیل 40*50 70,000 اضافه به لیست
220262 بوشن تبدیل 25*63 98,000 اضافه به لیست
220263 بوشن تبدیل 32*63 98,000 اضافه به لیست
220264 بوشن تبدیل 40*63 115,000 اضافه به لیست
220265 بوشن تبدیل 50*63 133,000 اضافه به لیست
220274 بوشن تبدیل 40*75 180,000 اضافه به لیست
220275 بوشن تبدیل 50*75 200,000 اضافه به لیست
220276 بوشن تبدیل 63*75 230,000 اضافه به لیست
220285 بوشن تبدیل 50*90 260,000 اضافه به لیست
220286 بوشن تبدیل 63*90 290,000 اضافه به لیست
220287 بوشن تبدیل 75*90 330,000 اضافه به لیست
220297 بوشن تبدیل 75*110 1 اضافه به لیست
220298 بوشن تبدیل 90*110 1 اضافه به لیست
220261 بوشن تبدیل 20*63 1 اضافه به لیست
220273 بوشن تبدیل 32*75 180,000 اضافه به لیست
221023 زانو 90 درجه 20 28,000 اضافه به لیست
221025 زانو 90 درجه 25 42,000 اضافه به لیست
221032 زانو 90 درجه 32 67,000 اضافه به لیست
221040 زانو 90 درجه 40 125,000 اضافه به لیست
221050 زانو 90 درجه50 245,000 اضافه به لیست
221063 زانو 90 درجه 63 410,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال