شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
222211 سه راه تبدیل 25*20*20 43,000 اضافه به لیست
222212 سه راه تبدیل 25*20*25 45,000 اضافه به لیست
222221 سه راه تبدیل 25*25*20 53,000 اضافه به لیست
222313 سه راه تبدیل 32*20*32 70,000 اضافه به لیست
222323 سه راه تبدیل 32*25*32 78,000 اضافه به لیست
222414 سه راه تبدیل 40*20*40 119,000 اضافه به لیست
222424 سه راه تبدیل 40*25*40 128,000 اضافه به لیست
222434 سه راه تبدیل 40*32*40 133,000 اضافه به لیست
222626 سه راه تبدیل 63*25*63 490,000 اضافه به لیست
222636 سه راه تبدیل 63*32*63 490,000 اضافه به لیست
222646 سه راه تبدیل 63*40*63 490,000 اضافه به لیست
222656 سه راه تبدیل 63*50*63 500,000 اضافه به لیست
222525 سه راه تبدیل 50*25*50 240,000 اضافه به لیست
222535 سه راه تبدیل 50*32*50 240,000 اضافه به لیست
222545 سه راه تبدیل 50*40*50 280,000 اضافه به لیست
222616 سه راه تبدیل 63*20*63 490,000 اضافه به لیست
222757 سه راه تبدیل 75*50*75 950,000 اضافه به لیست
222767 سه راه تبدیل 75*63*75 950,000 اضافه به لیست
222868 سه راه تبدیل 90*63*90 1,570,000 اضافه به لیست
222878 سه راه تبدیل 90*75*90 1,570,000 اضافه به لیست
223020 درپوش 20 15,500 اضافه به لیست
223025 درپوش 25 21,500 اضافه به لیست
223032 درپوش 32 29,000 اضافه به لیست
223045 درپوش 40 46,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال