شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
224466 زانو یکسر بوشن فلزی"2*63 2,400,000 اضافه به لیست
224477 زانو یکسر بوشن فلزی21/2*75 3,900,000 اضافه به لیست
225711 زانو یکسر بوشن فلزی زوج 1/2*20 420,000 اضافه به لیست
225721 زانو یکسر بوشن فلزی زوج 1/2*25 460,000 اضافه به لیست
224511 زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*20 260,000 اضافه به لیست
224522 زانو یکسر مغزی فلزی 3/4*25 310,000 اضافه به لیست
224521 زانو یکسر مغزی فلزی 1/2*25 290,000 اضافه به لیست
224523 زانو یکسر مغزی فلزی "1*32 590,000 اضافه به لیست
224644 زانو یکسر مغزی فلزی 11/4*40 1,400,000 اضافه به لیست
224655 زانو یکسر مغزی فلزی 11/2*50 1,700,000 اضافه به لیست
226711 مهره ماسوره بوشن فلزی 1/2*20 650,000 اضافه به لیست
226722 مهره ماسوره بوشن فلزی 3/4*25 920,000 اضافه به لیست
226733 مهره ماسوره بوشن فلزی "1*32 1,200,000 اضافه به لیست
226744 مهره ماسوره بوشن فلزی 11/4*40 2,200,000 اضافه به لیست
226755 مهره ماسوره بوشن فلزی 11/2*50 3,300,000 اضافه به لیست
226766 مهره ماسوره بوشن فلزی "2*63 4,400,000 اضافه به لیست
226777 مهره ماسوره بوشن فلزی 21/2*75 5,800,000 اضافه به لیست
226511 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 1/2*20 260,000 اضافه به لیست
226522 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی 3/4*25 330,000 اضافه به لیست
226533 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی "1*32 570,000 اضافه به لیست
226611 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 1/2*20 320,000 اضافه به لیست
226632 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*25 400,000 اضافه به لیست
226622 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی 3/4*32 540,000 اضافه به لیست
226633 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی "1*32 720,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال