چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
224911 سه راه بوشن فلزی 1/2*20 171,000 اضافه به لیست
224921 سه راه بوشن فلزی 1/2*25 185,000 اضافه به لیست
224922 سه راه بوشن فلزی 3/4*25 227,000 اضافه به لیست
224933 سه راه بوشن فلزی "1*32 368,000 اضافه به لیست
224932 سه راه بوشن فلزی 3/4*32 275,000 اضافه به لیست
225044 سه راه بوشن فلزی 11/4*40 1,150,000 اضافه به لیست
225055 سه راه بوشن فلزی 11/2*50 1,500,000 اضافه به لیست
225311 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*20 173,000 اضافه به لیست
225321 سه راه بوشن فلزی دیواری 1/2*25 186,000 اضافه به لیست
225322 سه راه بوشن فلزی دیواری 3/4*25 235,000 اضافه به لیست
225411 سه راه مغزی فلزی دیواری 1/2*20 260,000 اضافه به لیست
225412 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*25 300,000 اضافه به لیست
225413 سه راه مغزی فلزی دیواری 3/4*20 290,000 اضافه به لیست
226420 مهره ماسوره دو طرف جوش 20 97,000 اضافه به لیست
226425 مهره ماسوره دو طرف جوش 25 129,000 اضافه به لیست
226432 مهره ماسوره دو طرف جوش 32 194,000 اضافه به لیست
226440 مهره ماسوره دو طرف جوش 40 350,000 اضافه به لیست
227720 والو تکضرب رویال 20 495,000 اضافه به لیست
227725 والو تکضرب رویال 25 595,000 اضافه به لیست
227732 والو تکضرب رویال 32 1,020,000 اضافه به لیست
227220 شیرفلکه 45 درجه 20 1,130,000 اضافه به لیست
227225 شیرفلکه 45 درجه 25 1,140,000 اضافه به لیست
227020 شیر فلکه کامل 20 550,000 اضافه به لیست
227025 شیر فلکه کامل25 830,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال