شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
227032 شیر فلکه کامل 32 1,360,000 اضافه به لیست
227040 شیر فلکه کامل 40 1,800,000 اضافه به لیست
227050 شیر فلکه کامل 50 2,400,000 اضافه به لیست
227063 شیر فلکه کامل 63 4,900,000 اضافه به لیست
441001 بالاتنه شیر فلکه 20 380,000 اضافه به لیست
441002 بالاتنه شیر فلکه 25 630,000 اضافه به لیست
441003 بالاتنه شیر فلکه 32 980,000 اضافه به لیست
441004 بالاتنه شیر فلکه 40 1,300,000 اضافه به لیست
441005 بالاتنه شیر فلکه 50 1,900,000 اضافه به لیست
441006 بالاتنه شیر فلکه 63 2,900,000 اضافه به لیست
229320 بست لوله 20 5,900 اضافه به لیست
229325 بست لوله 25 6,600 اضافه به لیست
229332 بست لوله 32 11,800 اضافه به لیست
229420 بست زوج سفید 20 9,500 اضافه به لیست
229425 بست زوج سفید 25 10,700 اضافه به لیست
229501 درپوش رزوه دار 1/2 9,000 اضافه به لیست
229502 درپوش رزوه دار 3/4 13,500 اضافه به لیست
229503 درپوش رزوه دار "1 24,000 اضافه به لیست
229521 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز(1/2) 20 16,000 اضافه به لیست
229522 درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز (3/4) 25 27,000 اضافه به لیست
229511 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) 20 16,000 اضافه به لیست
229512 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4)25 27,000 اضافه به لیست
229601 شابلون شیر مخلوط 1/2 24,000 اضافه به لیست
227625 والو تکضرب فلنج دار 25 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال