جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 920718 سه راه گالوانیزه 11/2 عدد 1 750,000 اضافه به لیست
2 920720 سه راه گالوانیزه 2" عدد 1 1,800,000 اضافه به لیست
3 920722 سه راه گالوانیزه 21/2 عدد 1 2,700,000 اضافه به لیست
4 920724 سه راه گالوانیزه 3" عدد 1 3,200,000 اضافه به لیست
5 920726 سه راه گالوانیزه 4" عدد 1 4,800,000 اضافه به لیست
6 920728 سه راه گالوانیزه 5" عدد 1 9,500,000 اضافه به لیست
7 920110 بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 عدد 1 155,000 اضافه به لیست
8 920112 بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 عدد 1 185,000 اضافه به لیست
9 920114 بوشن لبه دار گالوانیزه 1" عدد 1 250,000 اضافه به لیست
10 920116 بوشن لبه دار گالوانیزه 11/4 عدد 1 380,000 اضافه به لیست
11 920118 بوشن لبه دار گالوانیزه 11/2 عدد 1 420,000 اضافه به لیست
12 920120 بوشن لبه دار گالوانیزه 2" عدد 1 850,000 اضافه به لیست
13 920122 بوشن لبه دار گالوانیزه 21/2 عدد 1 1,500,000 اضافه به لیست
14 920124 بوشن لبه دار گالوانیزه 3" عدد 1 2,000,000 اضافه به لیست
15 920126 بوشن لبه دار گالوانیزه 4" عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
16 920128 بوشن لبه دار گالوانیزه 5" عدد 1 5,500,000 اضافه به لیست
17 920130 بوشن لبه دار گالوانیزه 6" عدد 1 6,000,000 اضافه به لیست
18 910110 مغزی گالوانیزه 1/2 عدد 1 160,000 اضافه به لیست
19 910112 مغزی گالوانیزه 3/4 عدد 1 190,000 اضافه به لیست
20 910114 مغزی گالوانیزه 1" عدد 1 280,000 اضافه به لیست
21 910116 مغزی گالوانیزه 11/4 عدد 1 420,000 اضافه به لیست
22 910118 مغزی گالوانیزه 11/2 عدد 1 480,000 اضافه به لیست
23 910120 مغزی گالوانیزه 2" عدد 1 1,150,000 اضافه به لیست
24 910122 مغزی گالوانیزه 21/2 عدد 1 1,600,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال