سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
920718 سه راه گالوانیزه 11/2 750,000 اضافه به لیست
920720 سه راه گالوانیزه 2" 1,800,000 اضافه به لیست
920722 سه راه گالوانیزه 21/2 2,700,000 اضافه به لیست
920724 سه راه گالوانیزه 3" 3,200,000 اضافه به لیست
920726 سه راه گالوانیزه 4" 4,800,000 اضافه به لیست
920728 سه راه گالوانیزه 5" 9,500,000 اضافه به لیست
920110 بوشن لبه دار گالوانیزه 1/2 155,000 اضافه به لیست
920112 بوشن لبه دار گالوانیزه 3/4 185,000 اضافه به لیست
920114 بوشن لبه دار گالوانیزه 1" 250,000 اضافه به لیست
920116 بوشن لبه دار گالوانیزه 11/4 380,000 اضافه به لیست
920118 بوشن لبه دار گالوانیزه 11/2 420,000 اضافه به لیست
920120 بوشن لبه دار گالوانیزه 2" 850,000 اضافه به لیست
920122 بوشن لبه دار گالوانیزه 21/2 1,500,000 اضافه به لیست
920124 بوشن لبه دار گالوانیزه 3" 2,000,000 اضافه به لیست
920126 بوشن لبه دار گالوانیزه 4" 2,400,000 اضافه به لیست
920128 بوشن لبه دار گالوانیزه 5" 5,500,000 اضافه به لیست
920130 بوشن لبه دار گالوانیزه 6" 6,000,000 اضافه به لیست
910110 مغزی گالوانیزه 1/2 160,000 اضافه به لیست
910112 مغزی گالوانیزه 3/4 190,000 اضافه به لیست
910114 مغزی گالوانیزه 1" 280,000 اضافه به لیست
910116 مغزی گالوانیزه 11/4 420,000 اضافه به لیست
910118 مغزی گالوانیزه 11/2 480,000 اضافه به لیست
910120 مغزی گالوانیزه 2" 1,150,000 اضافه به لیست
910122 مغزی گالوانیزه 21/2 1,600,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال