سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
910124 مغزی گالوانیزه 3" 2,200,000 اضافه به لیست
910126 مغزی گالوانیزه 4" 2,500,000 اضافه به لیست
910128 مغزی گالوانیزه 5" 6,000,000 اضافه به لیست
910130 مغزی گالوانیزه 6" 7,200,000 اضافه به لیست
941100 درپوش گالوانیزه 1/2 80,000 اضافه به لیست
941102 درپوش گالوانیزه 3/4 100,000 اضافه به لیست
941104 درپوش گالوانیزه 1" 130,000 اضافه به لیست
941106 درپوش گالوانیزه 11/4 240,000 اضافه به لیست
941108 درپوش گالوانیزه 11/2 330,000 اضافه به لیست
941110 درپوش گالوانیزه 2" 400,000 اضافه به لیست
941112 درپوش گالوانیزه 21/2 1,100,000 اضافه به لیست
941114 درپوش گالوانیزه 3" 1,200,000 اضافه به لیست
941116 درپوش گالوانیزه 4" 3,500,000 اضافه به لیست
930810 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 1/2 500,000 اضافه به لیست
930812 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 3/4 780,000 اضافه به لیست
930814 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 1" 950,000 اضافه به لیست
930816 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 11/4 1,550,000 اضافه به لیست
930818 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 11/2 1,900,000 اضافه به لیست
930820 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 2" 3,500,000 اضافه به لیست
930822 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 21/2 6,500,000 اضافه به لیست
930824 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 3" 7,200,000 اضافه به لیست
930826 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 4" 8,500,000 اضافه به لیست
940810 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 1/2 440,000 اضافه به لیست
940812 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 3/4 720,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال