جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 910124 مغزی گالوانیزه 3" عدد 1 2,200,000 اضافه به لیست
2 910126 مغزی گالوانیزه 4" عدد 1 2,500,000 اضافه به لیست
3 910128 مغزی گالوانیزه 5" عدد 1 6,000,000 اضافه به لیست
4 910130 مغزی گالوانیزه 6" عدد 1 7,200,000 اضافه به لیست
5 941100 درپوش گالوانیزه 1/2 عدد 1 80,000 اضافه به لیست
6 941102 درپوش گالوانیزه 3/4 عدد 1 100,000 اضافه به لیست
7 941104 درپوش گالوانیزه 1" عدد 1 130,000 اضافه به لیست
8 941106 درپوش گالوانیزه 11/4 عدد 1 240,000 اضافه به لیست
9 941108 درپوش گالوانیزه 11/2 عدد 1 330,000 اضافه به لیست
10 941110 درپوش گالوانیزه 2" عدد 1 400,000 اضافه به لیست
11 941112 درپوش گالوانیزه 21/2 عدد 1 1,100,000 اضافه به لیست
12 941114 درپوش گالوانیزه 3" عدد 1 1,200,000 اضافه به لیست
13 941116 درپوش گالوانیزه 4" عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
14 930810 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 1/2 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
15 930812 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 3/4 عدد 1 780,000 اضافه به لیست
16 930814 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 1" عدد 1 950,000 اضافه به لیست
17 930816 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 11/4 عدد 1 1,550,000 اضافه به لیست
18 930818 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 11/2 عدد 1 1,900,000 اضافه به لیست
19 930820 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 2" عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
20 930822 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 21/2 عدد 1 6,500,000 اضافه به لیست
21 930824 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 3" عدد 1 7,200,000 اضافه به لیست
22 930826 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 4" عدد 1 8,500,000 اضافه به لیست
23 940810 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 1/2 عدد 1 440,000 اضافه به لیست
24 940812 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 3/4 عدد 1 720,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال