جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 940814 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 1" عدد 1 850,000 اضافه به لیست
2 940816 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 11/4 عدد 1 1,400,000 اضافه به لیست
3 940818 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 11/2 عدد 1 1,750,000 اضافه به لیست
4 940820 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 2" عدد 1 3,200,000 اضافه به لیست
5 940822 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 21/2 عدد 1 5,800,000 اضافه به لیست
6 940824 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 3" عدد 1 6,400,000 اضافه به لیست
7 940826 مهره ماسوره سیاه گالوانیزه 4" عدد 1 7,700,000 اضافه به لیست
8 910450 روپیچ گالوانیزه 1/2 عدد 1 190,000 اضافه به لیست
9 910452 روپیچ گالوانیزه 3/4 عدد 1 240,000 اضافه به لیست
10 910454 روپیچ گالوانیزه 1" عدد 1 350,000 اضافه به لیست
11 910456 روپیچ گالوانیزه 11/4 عدد 1 480,000 اضافه به لیست
12 920610 زانو 45 درجه گالوانیزه 1/2 عدد 1 175,000 اضافه به لیست
13 920612 زانو 45 درجه گالوانیزه 3/4 عدد 1 235,000 اضافه به لیست
14 920614 زانو 45 درجه گالوانیزه 1" عدد 1 360,000 اضافه به لیست
15 920616 زانو 45 درجه گالوانیزه 11/4 عدد 1 500,000 اضافه به لیست
16 920618 زانو 45 درجه گالوانیزه 11/2 عدد 1 660,000 اضافه به لیست
17 920620 زانو 45 درجه گالوانیزه 2" عدد 1 1,600,000 اضافه به لیست
18 920622 زانو 45 درجه گالوانیزه 21/2 عدد 1 2,400,000 اضافه به لیست
19 920624 زانو 45 درجه گالوانیزه 3" عدد 1 2,700,000 اضافه به لیست
20 920626 زانو 45 درجه گالوانیزه 4" عدد 1 3,800,000 اضافه به لیست
21 930710 چپقی 45 درجه گالوانیزه 1/2 عدد 1 180,000 اضافه به لیست
22 930712 چپقی 45 درجه گالوانیزه 3/4 عدد 1 245,000 اضافه به لیست
23 930714 چپقی 45 درجه گالوانیزه 1" عدد 1 370,000 اضافه به لیست
24 920740 سه راه تبدیل گالوانیزه 1/2*3/4 عدد 1 280,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال