شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 920742 سه راه تبدیل گالوانیزه 1/2*1 عدد 1 450,000 اضافه به لیست
2 920744 سه راه تبدیل گالوانیزه 3/4*1 عدد 1 450,000 اضافه به لیست
3 920746 سه راه تبدیل گالوانیزه 1/2*11/4 عدد 1 650,000 اضافه به لیست
4 920748 سه راه تبدیل گالوانیزه 3/4*11/4 عدد 1 650,000 اضافه به لیست
5 920750 سه راه تبدیل گالوانیزه 1*11/4 عدد 1 650,000 اضافه به لیست
6 920752 سه راه تبدیل گالوانیزه 1/2*11/2 عدد 1 780,000 اضافه به لیست
7 920754 سه راه تبدیل گالوانیزه 3/4*11/2 عدد 1 780,000 اضافه به لیست
8 920756 سه راه تبدیل گالوانیزه 1*11/2 عدد 1 780,000 اضافه به لیست
9 920758 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/4*11/2 عدد 1 780,000 اضافه به لیست
10 920760 سه راه تبدیل گالوانیزه 1/2*2 عدد 1 1,850,000 اضافه به لیست
11 920762 سه راه تبدیل گالوانیزه 3/4*2 عدد 1 1,850,000 اضافه به لیست
12 920764 سه راه تبدیل گالوانیزه 1*2 عدد 1 1,850,000 اضافه به لیست
13 920766 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/4*2 عدد 1 1,850,000 اضافه به لیست
14 920768 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/2*2 عدد 1 1,850,000 اضافه به لیست
15 920770 سه راه تبدیل گالوانیزه 1*21/2 عدد 1 2,800,000 اضافه به لیست
16 920772 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/4*21/2 عدد 1 2,800,000 اضافه به لیست
17 920774 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/2*21/2 عدد 1 2,800,000 اضافه به لیست
18 920776 سه راه تبدیل گالوانیزه 2*21/2 عدد 1 2,800,000 اضافه به لیست
19 920778 سه راه تبدیل گالوانیزه 1*3 عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
20 920780 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/4*3 عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
21 920782 سه راه تبدیل گالوانیزه 11/2*3 عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
22 920784 سه راه تبدیل گالوانیزه 2*3 عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
23 920786 سه راه تبدیل گالوانیزه 21/2*3 عدد 1 3,500,000 اضافه به لیست
24 920788 سه راه تبدیل گالوانیزه 2*4 عدد 1 5,000,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال