جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 920254 تبدیل گالوانیزه 2*4 عدد 1 1,900,000 اضافه به لیست
2 920256 تبدیل گالوانیزه 21/2*4 عدد 1 1,900,000 اضافه به لیست
3 920258 تبدیل گالوانیزه 3*4 عدد 1 1,900,000 اضافه به لیست
4 914108 گپ گالوانیزه 1/2 عدد 1 95,000 اضافه به لیست
5 914110 گپ گالوانیزه 3/4 عدد 1 120,000 اضافه به لیست
6 914112 گپ گالوانیزه 1" عدد 1 160,000 اضافه به لیست
7 914114 گپ گالوانیزه 11/4 عدد 1 300,000 اضافه به لیست
8 914116 گپ گالوانیزه 11/2 عدد 1 400,000 اضافه به لیست
9 914118 گپ گالوانیزه 2" عدد 1 480,000 اضافه به لیست
10 920810 چهاراه تخت گالوانیزه 1/2 عدد 1 190,000 اضافه به لیست
11 920812 چهاراه تخت گالوانیزه 3/4 عدد 1 270,000 اضافه به لیست
12 920814 چهاراه تخت گالوانیزه 1" عدد 1 380,000 اضافه به لیست
13 920532 زانو تبدیلی گالوانیزه 1/2*3/4 عدد 1 270,000 اضافه به لیست
14 920534 زانو تبدیلی گالوانیزه 1/2*1 عدد 1 420,000 اضافه به لیست
15 920536 زانو تبدیلی گالوانیزه 3/4*1 عدد 1 420,000 اضافه به لیست
16 920538 زانو تبدیلی گالوانیزه 3/4*11/4 عدد 1 580,000 اضافه به لیست
17 920540 زانو تبدیلی گالوانیزه 1*11/4 عدد 1 580,000 اضافه به لیست
18 920542 زانو تبدیلی گالوانیزه 3/4*11/2 عدد 1 750,000 اضافه به لیست
19 920544 زانو تبدیلی گالوانیزه 1*11/2 عدد 1 750,000 اضافه به لیست
20 920546 زانو تبدیلی گالوانیزه 11/4*11/2 عدد 1 750,000 اضافه به لیست
21 920548 زانو تبدیلی گالوانیزه 11/2*2 عدد 1 1,850,000 اضافه به لیست
22 910210 مغزی تبدیلی گالوانیزه 1/2*3/4 عدد 1 220,000 اضافه به لیست
23 910212 مغزی تبدیلی گالوانیزه 1/2*1 عدد 1 320,000 اضافه به لیست
24 910214 مغزی تبدیلی گالوانیزه 3/4*1 عدد 1 320,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال