دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | Monday - 12 April 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
920254 تبدیل گالوانیزه 2*4 1,800,000 اضافه به لیست
920256 تبدیل گالوانیزه 21/2*4 1,800,000 اضافه به لیست
920258 تبدیل گالوانیزه 3*4 1,800,000 اضافه به لیست
914108 گپ گالوانیزه 1/2 90,000 اضافه به لیست
914110 گپ گالوانیزه 3/4 120,000 اضافه به لیست
914112 گپ گالوانیزه 1" 150,000 اضافه به لیست
914114 گپ گالوانیزه 11/4 280,000 اضافه به لیست
914116 گپ گالوانیزه 11/2 380,000 اضافه به لیست
914118 گپ گالوانیزه 2" 450,000 اضافه به لیست
920810 چهاراه تخت گالوانیزه 1/2 180,000 اضافه به لیست
920812 چهاراه تخت گالوانیزه 3/4 250,000 اضافه به لیست
920814 چهاراه تخت گالوانیزه 1" 360,000 اضافه به لیست
920532 زانو تبدیلی گالوانیزه 1/2*3/4 260,000 اضافه به لیست
920534 زانو تبدیلی گالوانیزه 1/2*1 400,000 اضافه به لیست
920536 زانو تبدیلی گالوانیزه 3/4*1 400,000 اضافه به لیست
920538 زانو تبدیلی گالوانیزه 3/4*11/4 550,000 اضافه به لیست
920540 زانو تبدیلی گالوانیزه 1*11/4 550,000 اضافه به لیست
920542 زانو تبدیلی گالوانیزه 3/4*11/2 720,000 اضافه به لیست
920544 زانو تبدیلی گالوانیزه 1*11/2 720,000 اضافه به لیست
920546 زانو تبدیلی گالوانیزه 11/4*11/2 720,000 اضافه به لیست
920548 زانو تبدیلی گالوانیزه 11/2*2 1,750,000 اضافه به لیست
910210 مغزی تبدیلی گالوانیزه 1/2*3/4 210,000 اضافه به لیست
910212 مغزی تبدیلی گالوانیزه 1/2*1 300,000 اضافه به لیست
910214 مغزی تبدیلی گالوانیزه 3/4*1 300,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال