شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | Saturday - 10 December 2022لیست محصولات
قیچی لوله بر 42m
قیچی لوله بر 42m

2,261,100 ریال

انتخاب جزئیات
ابزار تنظیم 32
ابزار تنظیم 32

4,389,000 ریال

انتخاب جزئیات
ابزار تنظیم 40
ابزار تنظیم 40

4,721,500 ریال

انتخاب جزئیات
ابزار تنظیم 50
ابزار تنظیم 50

6,517,000 ریال

انتخاب جزئیات
ابزار تنظیم 63
ابزار تنظیم 63

7,315,000 ریال

انتخاب جزئیات
ابزار تنظیم سه پره 32*25*20
ابزار تنظیم سه پره 32*25*20

1 ریال

انتخاب جزئیات
دستگاه منگنه زن بست خاردار
دستگاه منگنه زن بست خاردار

20,935,600 ریال

انتخاب جزئیات
رول باز کن
رول باز کن

21,009,900 ریال

انتخاب جزئیات
دستگاه برش و پخ زن با سه پایه 125
دستگاه برش و پخ زن با سه پایه 125

1 ریال

انتخاب جزئیات
دستگاه برش و پخ زن با سه پایه 160
دستگاه برش و پخ زن با سه پایه 160

1 ریال

انتخاب جزئیات
جعبه ابزار کامل تست (استاپر)
جعبه ابزار کامل تست (استاپر)

23,192,900 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر 63
استاپر 63

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر 75
استاپر 75

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر 90
استاپر 90

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر 110
استاپر 110

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر 125
استاپر 125

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر 160
استاپر 160

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر۴۵ درجه ۶۳
استاپر۴۵ درجه ۶۳

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر ۴۵ درجه ۷۵
استاپر ۴۵ درجه ۷۵

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر ۴۵ درجه ۹۰
استاپر ۴۵ درجه ۹۰

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر ۴۵ درجه ۱۱۰
استاپر ۴۵ درجه ۱۱۰

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر ۴۵ درجه 125
استاپر ۴۵ درجه 125

1 ریال

انتخاب جزئیات
استاپر ۴۵ درجه 160
استاپر ۴۵ درجه 160

1 ریال

انتخاب جزئیات
کله لوله بر کامل بدون سه پایه
کله لوله بر کامل بدون سه پایه

1 ریال

انتخاب جزئیات
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال