جمعه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | Friday - 18 June 2021


:سفارش محصولات پتروپایپ ،نیوپایپ ،آذین لوله ،نیوفلکس ،بهتراشان ،پلیران اتصال ،توپی برزیل ،سیم ایتالیا ،فاراب ،کیز ایران ،بست روکشدار GSP ،ابزارآلات ،مک MECH ،بنکن ،عایق الاستومری k-flex ،داراکار

نیوپایپ
آذین لوله
نیوفلکس
بهتراشان
پلیران اتصال
توپی برزیل
سیم ایتالیا
فاراب
کیز ایران
بست روکشدار GSP
ابزارآلات
مک MECH
بنکن
عایق الاستومری k-flex
داراکار