سه شنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | Tuesday - 21 September 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
930210 بست روکش دار آویز 16 64,000 اضافه به لیست
930212 بست روکش دار آویز 20 64,000 اضافه به لیست
930214 بست روکش دار آویز 25 69,300 اضافه به لیست
930216 بست روکش دار آویز 32 70,000 اضافه به لیست
930218 بست روکش دار آویز 40 81,500 اضافه به لیست
930220 بست روکش دار آویز 50 90,000 اضافه به لیست
930222 بست روکش دار آویز 63 116,000 اضافه به لیست
930224 بست روکش دار آویز 75 143,000 اضافه به لیست
930226 بست روکش دار آویز 90 158,000 اضافه به لیست
930228 بست روکش دار آویز 110 183,700 اضافه به لیست
930230 بست روکش دار آویز 125 306,000 اضافه به لیست
930232 بست روکش دار آویز 160 386,000 اضافه به لیست
930234 بست روکش دار آویز 200 1,070,000 اضافه به لیست
920210 بست دیواری روکش دار 40 91,000 اضافه به لیست
920212 بست دیواری روکش دار 50 110,000 اضافه به لیست
920214 بست دیواری روکش دار 63 124,500 اضافه به لیست
920216 بست دیواری روکش دار 75 146,500 اضافه به لیست
920218 بست دیواری روکش دار 90 168,300 اضافه به لیست
920220 بست دیواری روکش دار 110 212,000 اضافه به لیست
920222 بست دیواری روکش دار 125 322,000 اضافه به لیست
920224 بست دیواری روکش دار 160 440,000 اضافه به لیست
920226 بست دیواری روکش دار 200 1,120,000 اضافه به لیست
940210 بست آویز رگلاژی روکش دار 50 145,000 اضافه به لیست
940212 بست آویز رگلاژی روکش دار 63 154,100 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال