شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | Saturday - 04 December 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
930210 بست روکش دار آویز 16 64,000 اضافه به لیست
930212 بست روکش دار آویز 20 64,000 اضافه به لیست
930214 بست روکش دار آویز 25 69,300 اضافه به لیست
930216 بست روکش دار آویز 32 70,000 اضافه به لیست
930218 بست روکش دار آویز 40 94,000 اضافه به لیست
930220 بست روکش دار آویز 50 103,500 اضافه به لیست
930222 بست روکش دار آویز 63 133,500 اضافه به لیست
930224 بست روکش دار آویز 75 164,500 اضافه به لیست
930226 بست روکش دار آویز 90 182,000 اضافه به لیست
930228 بست روکش دار آویز 110 211,500 اضافه به لیست
930230 بست روکش دار آویز 125 352,000 اضافه به لیست
930232 بست روکش دار آویز 160 444,000 اضافه به لیست
930234 بست روکش دار آویز 200 1,230,500 اضافه به لیست
920210 بست دیواری روکش دار 40 105,000 اضافه به لیست
920212 بست دیواری روکش دار 50 126,500 اضافه به لیست
920214 بست دیواری روکش دار 63 143,500 اضافه به لیست
920216 بست دیواری روکش دار 75 168,500 اضافه به لیست
920218 بست دیواری روکش دار 90 193,500 اضافه به لیست
920220 بست دیواری روکش دار 110 244,000 اضافه به لیست
920222 بست دیواری روکش دار 125 370,500 اضافه به لیست
920224 بست دیواری روکش دار 160 506,000 اضافه به لیست
920226 بست دیواری روکش دار 200 1,288,000 اضافه به لیست
940210 بست آویز رگلاژی روکش دار 50 167,500 اضافه به لیست
940212 بست آویز رگلاژی روکش دار 63 177,500 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال