یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
930210 بست روکش دار آویز 16 159,000 اضافه به لیست
930212 بست روکش دار آویز 20 159,000 اضافه به لیست
930214 بست روکش دار آویز 25 165,000 اضافه به لیست
930216 بست روکش دار آویز 32 173,000 اضافه به لیست
930218 بست روکش دار آویز 40 225,000 اضافه به لیست
930220 بست روکش دار آویز 50 240,000 اضافه به لیست
930222 بست روکش دار آویز 63 264,000 اضافه به لیست
930224 بست روکش دار آویز 75 324,000 اضافه به لیست
930226 بست روکش دار آویز 90 384,000 اضافه به لیست
930228 بست روکش دار آویز 110 432,000 اضافه به لیست
930230 بست روکش دار آویز 125 576,000 اضافه به لیست
930232 بست روکش دار آویز 160 696,000 اضافه به لیست
930234 بست روکش دار آویز 200 2,438,000 اضافه به لیست
920210 بست دیواری روکش دار 40 252,000 اضافه به لیست
920212 بست دیواری روکش دار 50 284,000 اضافه به لیست
920214 بست دیواری روکش دار 63 310,000 اضافه به لیست
920216 بست دیواری روکش دار 75 351,000 اضافه به لیست
920218 بست دیواری روکش دار 90 444,000 اضافه به لیست
920220 بست دیواری روکش دار 110 509,000 اضافه به لیست
920222 بست دیواری روکش دار 125 735,000 اضافه به لیست
920224 بست دیواری روکش دار 160 1,017,000 اضافه به لیست
920226 بست دیواری روکش دار 200 2,938,000 اضافه به لیست
940210 بست آویز رگلاژی روکش دار 50 324,000 اضافه به لیست
940212 بست آویز رگلاژی روکش دار 63 370,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال