دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
930210 بست روکش دار آویز 16 125,000 اضافه به لیست
930212 بست روکش دار آویز 20 125,000 اضافه به لیست
930214 بست روکش دار آویز 25 135,000 اضافه به لیست
930216 بست روکش دار آویز 32 138,000 اضافه به لیست
930218 بست روکش دار آویز 40 167,500 اضافه به لیست
930220 بست روکش دار آویز 50 185,000 اضافه به لیست
930222 بست روکش دار آویز 63 220,000 اضافه به لیست
930224 بست روکش دار آویز 75 270,000 اضافه به لیست
930226 بست روکش دار آویز 90 320,000 اضافه به لیست
930228 بست روکش دار آویز 110 360,000 اضافه به لیست
930230 بست روکش دار آویز 125 480,000 اضافه به لیست
930232 بست روکش دار آویز 160 580,000 اضافه به لیست
930234 بست روکش دار آویز 200 2,032,000 اضافه به لیست
920210 بست دیواری روکش دار 40 210,000 اضافه به لیست
920212 بست دیواری روکش دار 50 236,000 اضافه به لیست
920214 بست دیواری روکش دار 63 258,000 اضافه به لیست
920216 بست دیواری روکش دار 75 292,000 اضافه به لیست
920218 بست دیواری روکش دار 90 370,000 اضافه به لیست
920220 بست دیواری روکش دار 110 424,000 اضافه به لیست
920222 بست دیواری روکش دار 125 612,000 اضافه به لیست
920224 بست دیواری روکش دار 160 847,000 اضافه به لیست
920226 بست دیواری روکش دار 200 2,448,000 اضافه به لیست
940210 بست آویز رگلاژی روکش دار 50 270,000 اضافه به لیست
940212 بست آویز رگلاژی روکش دار 63 308,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال