شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | Saturday - 10 December 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
930210 بست روکش دار آویز 16 89,000 اضافه به لیست
930212 بست روکش دار آویز 20 89,000 اضافه به لیست
930214 بست روکش دار آویز 25 95,000 اضافه به لیست
930216 بست روکش دار آویز 32 96,000 اضافه به لیست
930218 بست روکش دار آویز 40 120,000 اضافه به لیست
930220 بست روکش دار آویز 50 132,000 اضافه به لیست
930222 بست روکش دار آویز 63 170,500 اضافه به لیست
930224 بست روکش دار آویز 75 208,000 اضافه به لیست
930226 بست روکش دار آویز 90 232,000 اضافه به لیست
930228 بست روکش دار آویز 110 240,000 اضافه به لیست
930230 بست روکش دار آویز 125 350,000 اضافه به لیست
930232 بست روکش دار آویز 160 450,000 اضافه به لیست
930234 بست روکش دار آویز 200 1,224,000 اضافه به لیست
920210 بست دیواری روکش دار 40 133,500 اضافه به لیست
920212 بست دیواری روکش دار 50 161,500 اضافه به لیست
920214 بست دیواری روکش دار 63 183,000 اضافه به لیست
920216 بست دیواری روکش دار 75 214,500 اضافه به لیست
920218 بست دیواری روکش دار 90 247,000 اضافه به لیست
920220 بست دیواری روکش دار 110 311,000 اضافه به لیست
920222 بست دیواری روکش دار 125 420,000 اضافه به لیست
920224 بست دیواری روکش دار 160 599,000 اضافه به لیست
920226 بست دیواری روکش دار 200 1,639,000 اضافه به لیست
940210 بست آویز رگلاژی روکش دار 50 200,000 اضافه به لیست
940212 بست آویز رگلاژی روکش دار 63 226,500 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال