شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 105185 شیر سوپاپی "2 عدد 1 1,650,000 اضافه به لیست
2 105150 صافی 1/2 عدد 1 570,000 اضافه به لیست
3 105151 صافی 3/4 عدد 1 880,000 اضافه به لیست
4 105152 صافی "1 عدد 1 1,305,000 اضافه به لیست
5 105153 صافی 1/4 1 عدد 1 2,170,000 اضافه به لیست
6 105154 صافی 1/2 1 عدد 1 2,995,000 اضافه به لیست
7 105155 صافی "2 عدد 1 4,970,000 اضافه به لیست
8 105170 شیر آتشنشانی 1/2 1 عدد 1 2,830,000 اضافه به لیست
9 105200 شیر شبکه 1/2 عدد 1 1 اضافه به لیست
10 105201 شیر شبکه 3/4 عدد 1 1 اضافه به لیست
11 105210 شیر انشعاب 1/2 عدد 1 1 اضافه به لیست
12 105370 شیر فشارشکن 1/2 عدد 1 1 اضافه به لیست
13 105371 شیر فشارشکن 3/4 عدد 1 1 اضافه به لیست
14 105100 شیر کوپلی 1/2*16 عدد 1 577,500 اضافه به لیست
15 105101 شیر کوپلی 1/2*20 عدد 1 649,000 اضافه به لیست
16 105012 شیر پیسوار 3/8*1/2 عدد 1 505,000 اضافه به لیست
17 105010 شیر پیسوار 1/2*1/2 عدد 1 505,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال