سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
105071 شیر یک طرفه فنری 3/4 815,000 اضافه به لیست
105072 شیر یک طرفه فنری "1 1,090,000 اضافه به لیست
105073 شیر یک طرفه فنری 1/4 1 1,430,000 اضافه به لیست
105074 شیر یک طرفه فنری 1/2 1 1,920,000 اضافه به لیست
105075 شیر یک طرفه فنری "2 2,860,000 اضافه به لیست
105076 شیر یک طرفه فنری 1/2 2 7,080,000 اضافه به لیست
105077 شیر یک طرفه فنری "3 13,390,000 اضافه به لیست
105080 شیر کلکتور روپیچ 1/2 705,000 اضافه به لیست
105081 شیر کلکتور روپیچ 3/4 1,035,000 اضافه به لیست
105082 شیر کلکتور روپیچ "1 1,915,000 اضافه به لیست
105083 شیر کلکتور توپیچ 1/2 675,000 اضافه به لیست
105084 شیر کلکتور توپیچ 3/4 935,000 اضافه به لیست
105085 شیر کلکتور توپیچ "1 1,785,000 اضافه به لیست
105190 شیر سوزنی 1/2 1,300,000 اضافه به لیست
105191 شیر سوزنی 3/4 1,885,000 اضافه به لیست
105192 شیر سوزنی "1 2,775,000 اضافه به لیست
105193 شیر سوزنی 1/4 1 5,105,000 اضافه به لیست
105194 شیر سوزنی 1/2 1 6,860,000 اضافه به لیست
105195 شیر سوزنی "2 8,550,000 اضافه به لیست
105180 شیر سوپاپی 1/2 400,000 اضافه به لیست
105181 شیر سوپاپی 3/4 530,000 اضافه به لیست
105182 شیر سوپاپی "1 630,000 اضافه به لیست
105183 شیر سوپاپی 1/4 1 900,000 اضافه به لیست
105184 شیر سوپاپی 1/2 1 1,210,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال