شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 105071 شیر یک طرفه فنری 3/4 عدد 1 740,000 اضافه به لیست
2 105072 شیر یک طرفه فنری "1 عدد 1 985,000 اضافه به لیست
3 105073 شیر یک طرفه فنری 1/4 1 عدد 1 1,295,000 اضافه به لیست
4 105074 شیر یک طرفه فنری 1/2 1 عدد 1 1,735,000 اضافه به لیست
5 105075 شیر یک طرفه فنری "2 عدد 1 2,600,000 اضافه به لیست
6 105076 شیر یک طرفه فنری 1/2 2 عدد 1 6,425,000 اضافه به لیست
7 105077 شیر یک طرفه فنری "3 عدد 1 12,175,000 اضافه به لیست
8 105080 شیر کلکتور روپیچ 1/2 عدد 1 625,000 اضافه به لیست
9 105081 شیر کلکتور روپیچ 3/4 عدد 1 945,000 اضافه به لیست
10 105082 شیر کلکتور روپیچ "1 عدد 1 1,690,000 اضافه به لیست
11 105083 شیر کلکتور توپیچ 1/2 عدد 1 615,000 اضافه به لیست
12 105084 شیر کلکتور توپیچ 3/4 عدد 1 850,000 اضافه به لیست
13 105085 شیر کلکتور توپیچ "1 عدد 1 1,620,000 اضافه به لیست
14 105190 شیر سوزنی 1/2 عدد 1 1,177,000 اضافه به لیست
15 105191 شیر سوزنی 3/4 عدد 1 1,715,000 اضافه به لیست
16 105192 شیر سوزنی "1 عدد 1 2,475,000 اضافه به لیست
17 105193 شیر سوزنی 1/4 1 عدد 1 4,640,000 اضافه به لیست
18 105194 شیر سوزنی 1/2 1 عدد 1 6,070,000 اضافه به لیست
19 105195 شیر سوزنی "2 عدد 1 7,775,000 اضافه به لیست
20 105180 شیر سوپاپی 1/2 عدد 1 370,000 اضافه به لیست
21 105181 شیر سوپاپی 3/4 عدد 1 495,000 اضافه به لیست
22 105182 شیر سوپاپی "1 عدد 1 590,000 اضافه به لیست
23 105183 شیر سوپاپی 1/4 1 عدد 1 845,000 اضافه به لیست
24 105184 شیر سوپاپی 1/2 1 عدد 1 1,140,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال