یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
710001 بست گلابی 3/4 1 اضافه به لیست
710002 بست گلابی 1 1 اضافه به لیست
710003 بست گلابی 11/4 1 اضافه به لیست
710004 بست گلابی 11/2 1 اضافه به لیست
710005 بست گلابی "2 1 اضافه به لیست
710006 بست گلابی 21/2 1 اضافه به لیست
710007 بست گلابی "3 1 اضافه به لیست
710008 بست گلابی "4 1 اضافه به لیست
710009 بست گلابی "5 1 اضافه به لیست
710010 بست گلابی "6 1 اضافه به لیست
720001 بست روکش دار آویز 16 1 اضافه به لیست
720002 بست روکش دار آویز 20 1 اضافه به لیست
720003 بست روکش دار آویز 25 1 اضافه به لیست
720004 بست روکش دار آویز 32 1 اضافه به لیست
720005 بست روکش دار آویز 40 1 اضافه به لیست
720006 بست روکش دار آویز 50 1 اضافه به لیست
720007 بست روکش دار آویز 63 1 اضافه به لیست
720008 بست روکش دار آویز 75 1 اضافه به لیست
720009 بست روکش دار آویز 90 1 اضافه به لیست
720010 بست روکش دار آویز 110 1 اضافه به لیست
720011 بست روکش دار آویز 125 1 اضافه به لیست
720012 بست روکش دار آویز 160 1 اضافه به لیست
720013 بست روکش دار آویز 200 1 اضافه به لیست
730001 بست دیواری روکش دار 32 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال