جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | Friday - 19 August 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
730002 بست دیواری روکش دار 40 191,000 اضافه به لیست
730003 بست دیواری روکش دار 50 206,000 اضافه به لیست
730004 بست دیواری روکش دار 63 227,000 اضافه به لیست
730005 بست دیواری روکش دار 75 294,000 اضافه به لیست
730006 بست دیواری روکش دار 90 316,000 اضافه به لیست
730007 بست دیواری روکش دار 110 370,000 اضافه به لیست
730008 بست دیواری روکش دار 125 470,000 اضافه به لیست
730009 بست دیواری روکش دار 160 565,000 اضافه به لیست
730010 بست دیواری روکش دار 200 885,000 اضافه به لیست
740001 بست رگلاژی روکش دار 32 185,000 اضافه به لیست
740002 بست رگلاژی روکش دار 40 190,000 اضافه به لیست
740003 بست رگلاژی روکش دار 50 205,000 اضافه به لیست
740004 بست رگلاژی روکش دار 63 225,000 اضافه به لیست
740005 بست رگلاژی روکش دار 75 290,000 اضافه به لیست
740006 بست رگلاژی روکش دار 90 310,000 اضافه به لیست
740007 بست رگلاژی روکش دار 110 355,000 اضافه به لیست
740008 بست رگلاژی روکش دار 125 455,000 اضافه به لیست
740009 بست رگلاژی روکش دار 160 550,000 اضافه به لیست
740010 بست رگلاژی روکش دار 200 880,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال