شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 730002 بست دیواری روکش دار 40 عدد 1 131,000 اضافه به لیست
2 730003 بست دیواری روکش دار 50 عدد 1 144,000 اضافه به لیست
3 730004 بست دیواری روکش دار 63 عدد 1 172,000 اضافه به لیست
4 730005 بست دیواری روکش دار 75 عدد 1 195,000 اضافه به لیست
5 730006 بست دیواری روکش دار 90 عدد 1 210,000 اضافه به لیست
6 730007 بست دیواری روکش دار 110 عدد 1 260,000 اضافه به لیست
7 730008 بست دیواری روکش دار 125 عدد 1 380,000 اضافه به لیست
8 730009 بست دیواری روکش دار 160 عدد 1 490,000 اضافه به لیست
9 730010 بست دیواری روکش دار 200 عدد 1 640,000 اضافه به لیست
10 740001 بست رگلاژی روکش دار 32 عدد 1 122,000 اضافه به لیست
11 740002 بست رگلاژی روکش دار 40 عدد 1 132,000 اضافه به لیست
12 740003 بست رگلاژی روکش دار 50 عدد 1 148,000 اضافه به لیست
13 740004 بست رگلاژی روکش دار 63 عدد 1 183,000 اضافه به لیست
14 740005 بست رگلاژی روکش دار 75 عدد 1 205,000 اضافه به لیست
15 740006 بست رگلاژی روکش دار 90 عدد 1 225,000 اضافه به لیست
16 740007 بست رگلاژی روکش دار 110 عدد 1 275,000 اضافه به لیست
17 740008 بست رگلاژی روکش دار 125 عدد 1 390,000 اضافه به لیست
18 740009 بست رگلاژی روکش دار 160 عدد 1 480,000 اضافه به لیست
19 740010 بست رگلاژی روکش دار 200 عدد 1 850,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال