چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
730002 بست دیواری روکش دار 40 131,000 اضافه به لیست
730003 بست دیواری روکش دار 50 144,000 اضافه به لیست
730004 بست دیواری روکش دار 63 172,000 اضافه به لیست
730005 بست دیواری روکش دار 75 195,000 اضافه به لیست
730006 بست دیواری روکش دار 90 210,000 اضافه به لیست
730007 بست دیواری روکش دار 110 260,000 اضافه به لیست
730008 بست دیواری روکش دار 125 380,000 اضافه به لیست
730009 بست دیواری روکش دار 160 490,000 اضافه به لیست
730010 بست دیواری روکش دار 200 640,000 اضافه به لیست
740001 بست رگلاژی روکش دار 32 122,000 اضافه به لیست
740002 بست رگلاژی روکش دار 40 132,000 اضافه به لیست
740003 بست رگلاژی روکش دار 50 148,000 اضافه به لیست
740004 بست رگلاژی روکش دار 63 183,000 اضافه به لیست
740005 بست رگلاژی روکش دار 75 205,000 اضافه به لیست
740006 بست رگلاژی روکش دار 90 225,000 اضافه به لیست
740007 بست رگلاژی روکش دار 110 275,000 اضافه به لیست
740008 بست رگلاژی روکش دار 125 390,000 اضافه به لیست
740009 بست رگلاژی روکش دار 160 480,000 اضافه به لیست
740010 بست رگلاژی روکش دار 200 850,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال