یکشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۹ | Sunday - 25 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 710001 بست گلابی 3/4 عدد 1 75,000 اضافه به لیست
2 710002 بست گلابی 1 عدد 1 90,000 اضافه به لیست
3 710003 بست گلابی 11/4 عدد 1 95,000 اضافه به لیست
4 710004 بست گلابی 11/2 عدد 1 97,000 اضافه به لیست
5 710005 بست گلابی "2 عدد 1 123,000 اضافه به لیست
6 710006 بست گلابی 21/2 عدد 1 145,000 اضافه به لیست
7 710007 بست گلابی "3 عدد 1 180,000 اضافه به لیست
8 710008 بست گلابی "4 عدد 1 200,000 اضافه به لیست
9 710009 بست گلابی "5 عدد 1 400,000 اضافه به لیست
10 710010 بست گلابی "6 عدد 1 600,000 اضافه به لیست
11 720001 بست روکش دار آویز 16 عدد 1 79,000 اضافه به لیست
12 720002 بست روکش دار آویز 20 عدد 1 82,000 اضافه به لیست
13 720003 بست روکش دار آویز 25 عدد 1 85,000 اضافه به لیست
14 720004 بست روکش دار آویز 32 عدد 1 95,000 اضافه به لیست
15 720005 بست روکش دار آویز 40 عدد 1 105,000 اضافه به لیست
16 720006 بست روکش دار آویز 50 عدد 1 115,000 اضافه به لیست
17 720007 بست روکش دار آویز 63 عدد 1 155,000 اضافه به لیست
18 720008 بست روکش دار آویز 75 عدد 1 195,000 اضافه به لیست
19 720009 بست روکش دار آویز 90 عدد 1 215,000 اضافه به لیست
20 720010 بست روکش دار آویز 110 عدد 1 255,000 اضافه به لیست
21 720011 بست روکش دار آویز 125 عدد 1 325,000 اضافه به لیست
22 720012 بست روکش دار آویز 160 عدد 1 380,000 اضافه به لیست
23 720013 بست روکش دار آویز 200 عدد 1 720,000 اضافه به لیست
24 730001 بست دیواری روکش دار 32 عدد 1 125,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال