چهارشنبه - ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | Wednesday - 20 October 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1815122 هزینه چاکدار ۱۳ میل چسب دار 12,000 اضافه به لیست
1815124 هزینه چاکدار ۱۳ میل ۱۳۰ مسلح 200,000 اضافه به لیست
1815126 هزینه چاکدار ۱۳ میل۱۳۰ مسلح مشکی 230,000 اضافه به لیست
1815128 هزینه چاکدار ۱۳ میل ۲۳۰ مسلح 290,000 اضافه به لیست
1815130 هزینه روکش آلومنیوم ۱۳۰میکرون 160,000 اضافه به لیست
1815132 هزینه روکش آلومنیوم ۲۳۰میکرون 180,000 اضافه به لیست
1814108 فوم رولی ۹ میل 1,140,000 اضافه به لیست
1814110 فوم رولی ۱۳ میل 1,490,000 اضافه به لیست
1814112 فوم رولی ۱۹ میل 2,290,000 اضافه به لیست
1814114 فوم رولی ۹ میل پشت چسبدار ساده 1,470,000 اضافه به لیست
1814116 فوم رولی ۱۳ میل پشت چسبدار ساده 1,820,000 اضافه به لیست
1814118 فوم رولی ۱۹ میل پشت چسبدار ساده 2,620,000 اضافه به لیست
1814120 فوم رولی ۹ میل پشت چسبدار مسلح 1,580,000 اضافه به لیست
1814122 فوم رولی ۱۳ میل پشت چسبدار مسلح 1,930,000 اضافه به لیست
1814124 فوم رولی ۱۹ میل پشت چسبدار مسلح 2,730,000 اضافه به لیست
1814126 فوم رولی ۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون 1,540,000 اضافه به لیست
1814128 فوم رولی ۱۳ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون 1,890,000 اضافه به لیست
1814130 فوم رولی ۱۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون 2,690,000 اضافه به لیست
1814132 فوم رولی ۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون (مسلح) 1,660,000 اضافه به لیست
1814134 فوم رولی ۱۳ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون (مسلح) 2,010,000 اضافه به لیست
1814136 فوم رولی ۱۹ میل روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون (مسلح) 2,810,000 اضافه به لیست
1816108 چسب عایق ۱ کیلیویی 1,090,000 اضافه به لیست
1816110 چسب عایق ۲/۷ کیلویی 2,750,000 اضافه به لیست
1816112 نوار درزگیر برزنتی ۵ سانت 1,250,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال