سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | Tuesday - 03 August 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1214122 شیر یکطرفه زبانه فلزی 10 اینچ (200mm) 127,300,000 اضافه به لیست
1214124 شیر یکطرفه زبانه فلزی 12 اینچ (250mm) 151,800,000 اضافه به لیست
1215008 شیر کشویی زبانه لاستیکی 2 اینچ ( pn10 ) 8,500,000 اضافه به لیست
1216108 شیر کشویی گرافیتی 2 اینچ ( pn10 ) 21,500,000 اضافه به لیست
1216110 شیر کشویی گرافیتی 21/2 اینچ ( pn10 ) 24,500,000 اضافه به لیست
1216112 شیر کشویی گرافیتی 3 اینچ ( pn10 ) 27,400,000 اضافه به لیست
1216114 شیر کشویی گرافیتی 4 اینچ ( pn10 ) 31,900,000 اضافه به لیست
1216116 شیر کشویی گرافیتی 5 اینچ ( pn10 ) 41,000,000 اضافه به لیست
1216118 شیر کشویی گرافیتی 6 اینچ ( pn10 ) 47,600,000 اضافه به لیست
1216120 شیر کشویی گرافیتی 8 اینچ ( pn10 ) 68,100,000 اضافه به لیست
1216122 شیر کشویی گرافیتی 10 اینچ ( pn10 ) 113,200,000 اضافه به لیست
1216124 شیر کشویی گرافیتی 12 اینچ ( pn10 ) 155,800,000 اضافه به لیست
1216126 شیر کشویی گرافیتی 16 اینچ ( pn10 ) 319,200,000 اضافه به لیست
1217108 شیر کشویی اورینگی 2 اینچ ( pn10 ) 20,400,000 اضافه به لیست
1217110 شیر کشویی اورینگی 21/2 اینچ ( pn10 ) 22,700,000 اضافه به لیست
1217112 شیر کشویی اورینگی 3 اینچ ( pn10 ) 24,800,000 اضافه به لیست
1217114 شیر کشویی اورینگی 4 اینچ ( pn10 ) 28,900,000 اضافه به لیست
1217116 شیر کشویی اورینگی 5 اینچ ( pn10 ) 38,400,000 اضافه به لیست
1217118 شیر کشویی اورینگی 6 اینچ ( pn10 ) 44,500,000 اضافه به لیست
1217120 شیر کشویی اورینگی 8 اینچ ( pn10 ) 63,500,000 اضافه به لیست
1217122 شیر کشویی اورینگی 10 اینچ ( pn10 ) 106,100,000 اضافه به لیست
1217124 شیر کشویی اورینگی 12 اینچ ( pn10 ) 145,800,000 اضافه به لیست
1218108 شیر کشویی زبانه لاستیکی 2 اینچ ( pn16 ) 10,200,000 اضافه به لیست
1218110 شیر کشویی زبانه لاستیکی 21/2 اینچ ( pn16 ) 12,100,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال