یکشنبه - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | Sunday - 21 April 2024لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1212108 صافی 2 اینچ (16بار) 26,000,000 اضافه به لیست
1212110 صافی 21/2 (16بار) 37,100,000 اضافه به لیست
1212112 صافی 3 اینچ (16بار) 41,100,000 اضافه به لیست
1212114 صافی 4 اینچ (16بار) 54,800,000 اضافه به لیست
1212116 صافی 5 اینچ (16بار) 71,900,000 اضافه به لیست
1212118 صافی 6 اینچ (16بار) 101,700,000 اضافه به لیست
1212120 صافی 8 اینچ (16بار) 168,700,000 اضافه به لیست
1212122 صافی 10 اینچ (16بار) 288,000,000 اضافه به لیست
1212124 صافی 12 اینچ (16بار) 408,400,000 اضافه به لیست
1212126 صافی 14 اینچ (16بار) 657,600,000 اضافه به لیست
1213108 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 2 اینچ ( pn16 ) 29,900,000 اضافه به لیست
1213110 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 21/2 ( pn16 ) 36,000,000 اضافه به لیست
1213112 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 3 اینچ ( pn16 ) 43,400,000 اضافه به لیست
1213114 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 4 اینچ ( pn16 ) 52,300,000 اضافه به لیست
1213116 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 5 اینچ ( pn16 ) 66,500,000 اضافه به لیست
1213118 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 6 اینچ ( pn16 ) 101,700,000 اضافه به لیست
1213120 شیر یکطرفه زبانه لاستیکی 8 اینچ ( pn16 ) 151,700,000 اضافه به لیست
1214108 شیر یکطرفه زبانه فلزی 2 اینچ (PN16) 33,000,000 اضافه به لیست
1214110 شیر یکطرفه زبانه فلزی21/2 (PN16) 41,000,000 اضافه به لیست
1214112 شیر یکطرفه زبانه فلزی 3 اینچ (PN16) 49,500,000 اضافه به لیست
1214114 شیر یکطرفه زبانه فلزی 4 اینچ (PN16) 59,500,000 اضافه به لیست
1214116 شیر یکطرفه زبانه فلزی 5 اینچ (PN16) 75,500,000 اضافه به لیست
1214118 شیر یکطرفه زبانه فلزی 6 اینچ (PN16) 115,000,000 اضافه به لیست
1214120 شیر یکطرفه زبانه فلزی 8 اینچ (PN16) 174,000,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال