جمعه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | Friday - 19 August 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1222120 سوپاپی 5 اینچ 98,700,000 اضافه به لیست
1222122 سوپاپی 6 اینچ 122,900,000 اضافه به لیست
1222124 سوپاپی 8 اینچ 189,200,000 اضافه به لیست
1222126 سوپاپی 10 اینچ 276,500,000 اضافه به لیست
1223108 سوپاپی بیلوز 2 اینچ 131,900,000 اضافه به لیست
1223110 سوپاپی بیلوز 3 اینچ 170,000,000 اضافه به لیست
1223112 سوپاپی بیلوز 4 اینچ 296,500,000 اضافه به لیست
1224108 شیر پروانه ایی لاگ 2 اینچ PN16 14,100,000 اضافه به لیست
1224110 شیر پروانه ایی لاگ 21/2 اینچ PN16 14,600,000 اضافه به لیست
1224112 شیر پروانه ایی لاگ 3 اینچ PN16 18,700,000 اضافه به لیست
1224114 شیر پروانه ایی لاگ 4 اینچ PN16 21,100,000 اضافه به لیست
1224116 شیر پروانه ایی لاگ 5 اینچ PN16 24,600,000 اضافه به لیست
1224118 شیر پروانه ایی لاگ 6 اینچ PN16 33,700,000 اضافه به لیست
1224120 شیر پروانه ایی لاگ 8 اینچ PN16 51,300,000 اضافه به لیست
1225008 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 2 اینچ PN16 20,100,000 اضافه به لیست
1225010 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 21/2 اینچ PN16 21,600,000 اضافه به لیست
1225012 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 3 اینچ PN16 23,900,000 اضافه به لیست
1225014 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 4 اینچ PN16 25,000,000 اضافه به لیست
1225016 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 5 اینچ PN16 28,800,000 اضافه به لیست
1225018 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 6 اینچ PN16 35,400,000 اضافه به لیست
1225020 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 8 اینچ PN16 46,700,000 اضافه به لیست
1225022 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 10 اینچ PN16 110,300,000 اضافه به لیست
1225024 شیر پروانه ایی ویفری گریبگسی 12 اینچ PN16 116,800,000 اضافه به لیست
1226108 شیر پروانه ایی ویفری اهرمدار 2 اینچ PN16 9,700,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال