دوشنبه - ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ | Monday - 29 May 2023لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040214 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn20 4,942,000 اضافه به لیست
1040216 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn20 6,885,000 اضافه به لیست
1040218 شیر فلکه کشویی "1 - pn20 9,411,000 اضافه به لیست
1040220 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn20 13,194,000 اضافه به لیست
1040222 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn20 17,666,000 اضافه به لیست
1040224 شیر فلکه کشویی "2 - pn20 26,335,000 اضافه به لیست
1040226 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn20 41,777,000 اضافه به لیست
1040228 شیر فلکه کشویی "3 - pn20 56,309,000 اضافه به لیست
1040230 شیر فلکه کشویی "4 - pn20 108,984,000 اضافه به لیست
1040232 شیر فلکه کشویی "5 - pn20 254,287,000 اضافه به لیست
1040234 شیر فلکه کشویی "6 - pn20 345,093,000 اضافه به لیست
1040210 شیر فلکه کشویی 1/4 - pn20 3,647,000 اضافه به لیست
1040212 شیر فلکه کشویی 3/8 - pn20 3,467,000 اضافه به لیست
1040310 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn16 4,125,000 اضافه به لیست
1040312 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn16 5,537,000 اضافه به لیست
1040314 شیر فلکه کشویی "1 - pn16 7,413,000 اضافه به لیست
1040316 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn16 10,545,000 اضافه به لیست
1040318 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn16 14,529,000 اضافه به لیست
1040320 شیر فلکه کشویی "2 - pn16 20,885,000 اضافه به لیست
1040322 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn16 35,429,940 اضافه به لیست
1040324 شیر فلکه کشویی "3 - pn16 52,502,000 اضافه به لیست
1040326 شیر فلکه کشویی "4 - pn16 90,827,000 اضافه به لیست
1040510 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 - pn16 5,610,000 اضافه به لیست
1040512 شیر خودکار دریچه ایی 3/4 - pn16 7,410,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال