جمعه - ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | Friday - 01 July 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040214 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn20 2,569,000 اضافه به لیست
1040216 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn20 3,579,000 اضافه به لیست
1040218 شیر فلکه کشویی "1 - pn20 4,892,000 اضافه به لیست
1040220 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn20 6,857,000 اضافه به لیست
1040222 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn20 9,183,000 اضافه به لیست
1040224 شیر فلکه کشویی "2 - pn20 13,688,000 اضافه به لیست
1040226 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn20 21,714,000 اضافه به لیست
1040228 شیر فلکه کشویی "3 - pn20 29,267,000 اضافه به لیست
1040230 شیر فلکه کشویی "4 - pn20 56,646,000 اضافه به لیست
1040232 شیر فلکه کشویی "5 - pn20 132,172,000 اضافه به لیست
1040234 شیر فلکه کشویی "6 - pn20 179,371,000 اضافه به لیست
1040210 شیر فلکه کشویی 1/4 - pn20 1,895,000 اضافه به لیست
1040212 شیر فلکه کشویی 3/8 - pn20 1,895,000 اضافه به لیست
1040310 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn16 2,145,000 اضافه به لیست
1040312 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn16 2,878,000 اضافه به لیست
1040314 شیر فلکه کشویی "1 - pn16 3,854,000 اضافه به لیست
1040316 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn16 5,481,000 اضافه به لیست
1040318 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn16 7,551,000 اضافه به لیست
1040320 شیر فلکه کشویی "2 - pn16 10,855,000 اضافه به لیست
1040322 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn16 18,415,000 اضافه به لیست
1040324 شیر فلکه کشویی "3 - pn16 27,289,000 اضافه به لیست
1040326 شیر فلکه کشویی "4 - pn16 47,210,000 اضافه به لیست
1040510 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 - pn16 2,919,000 اضافه به لیست
1040512 شیر خودکار دریچه ایی 3/4 - pn16 3,854,000 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال