سه شنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | Tuesday - 21 September 2021لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040214 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn20 2,123,860 اضافه به لیست
1040216 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn20 2,958,160 اضافه به لیست
1040218 شیر فلکه کشویی "1 - pn20 4,042,750 اضافه به لیست
1040220 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn20 5,668,090 اضافه به لیست
1040222 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn20 7,589,040 اضافه به لیست
1040224 شیر فلکه کشویی "2 - pn20 11,313,520 اضافه به لیست
1040226 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn20 17,945,690 اضافه به لیست
1040228 شیر فلکه کشویی "3 - pn20 24,188,520 اضافه به لیست
1040230 شیر فلکه کشویی "4 - pn20 46,815,560 اضافه به لیست
1040232 شیر فلکه کشویی "5 - pn20 109,233,560 اضافه به لیست
1040234 شیر فلکه کشویی "6 - pn20 148,240,690 اضافه به لیست
1040210 شیر فلکه کشویی 1/4 - pn20 1,566,630 اضافه به لیست
1040212 شیر فلکه کشویی 3/8 - pn20 1,566,630 اضافه به لیست
1040310 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn16 1,773,660 اضافه به لیست
1040312 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn16 2,379,300 اضافه به لیست
1040314 شیر فلکه کشویی "1 - pn16 3,185,790 اضافه به لیست
1040316 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn16 4,529,940 اضافه به لیست
1040318 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn16 6,240,770 اضافه به لیست
1040320 شیر فلکه کشویی "2 - pn16 8,971,300 اضافه به لیست
1040322 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn16 15,219,280 اضافه به لیست
1040324 شیر فلکه کشویی "3 - pn16 22,552,880 اضافه به لیست
1040326 شیر فلکه کشویی "4 - pn16 39,016,400 اضافه به لیست
1040510 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 - pn16 2,412,260 اضافه به لیست
1040512 شیر خودکار دریچه ایی 3/4 - pn16 3,185,790 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال