شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | Saturday - 10 December 2022لیست محصولات
کد کالا شرح کالا قیمت واحد (ریال)
1040214 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn20 1 اضافه به لیست
1040216 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn20 1 اضافه به لیست
1040218 شیر فلکه کشویی "1 - pn20 1 اضافه به لیست
1040220 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn20 1 اضافه به لیست
1040222 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn20 1 اضافه به لیست
1040224 شیر فلکه کشویی "2 - pn20 1 اضافه به لیست
1040226 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn20 1 اضافه به لیست
1040228 شیر فلکه کشویی "3 - pn20 1 اضافه به لیست
1040230 شیر فلکه کشویی "4 - pn20 1 اضافه به لیست
1040232 شیر فلکه کشویی "5 - pn20 1 اضافه به لیست
1040234 شیر فلکه کشویی "6 - pn20 1 اضافه به لیست
1040210 شیر فلکه کشویی 1/4 - pn20 1 اضافه به لیست
1040212 شیر فلکه کشویی 3/8 - pn20 1 اضافه به لیست
1040310 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn16 1 اضافه به لیست
1040312 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn16 1 اضافه به لیست
1040314 شیر فلکه کشویی "1 - pn16 1 اضافه به لیست
1040316 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn16 1 اضافه به لیست
1040318 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn16 1 اضافه به لیست
1040320 شیر فلکه کشویی "2 - pn16 1 اضافه به لیست
1040322 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn16 1 اضافه به لیست
1040324 شیر فلکه کشویی "3 - pn16 1 اضافه به لیست
1040326 شیر فلکه کشویی "4 - pn16 1 اضافه به لیست
1040510 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 - pn16 1 اضافه به لیست
1040512 شیر خودکار دریچه ایی 3/4 - pn16 1 اضافه به لیست
پیش فاکتور
نام کالا تعداد فی جمع حذف
{{cartItem.name}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال