جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1040426 شیر فلکه سوزنی "4 - pn16 عدد 1 93,624,940 اضافه به لیست
2 1040910 صافی بدون سرب 1/2 - pn 20 عدد 1 2,205,230 اضافه به لیست
3 1040912 صافی بدون سرب 3/4 - pn 20 عدد 1 3,200,210 اضافه به لیست
4 1040914 صافی بدون سرب "1 - pn 20 عدد 1 5,075,840 اضافه به لیست
5 1040916 صافی بدون سرب 1/4 1 - pn 20 عدد 1 7,417,030 اضافه به لیست
6 1040918 صافی بدون سرب 1/2 1 - pn 20 عدد 1 9,134,040 اضافه به لیست
7 1040920 صافی بدون سرب "2 - pn 20 عدد 1 16,597,420 اضافه به لیست
8 1040922 صافی بدون سرب 1/2 2 - pn 20 عدد 1 28,093,250 اضافه به لیست
9 1040924 صافی بدون سرب "3 - pn 20 عدد 1 38,620,880 اضافه به لیست
10 1040926 صافی بدون سرب "4 - pn 20 عدد 1 70,223,340 اضافه به لیست
11 1040822 شیر فلکه آتش نشانی 1/2 1 عدد 1 9,368,880 اضافه به لیست
12 1040824 شیر فلکه آتش نشانی "2 عدد 1 13,263,310 اضافه به لیست
13 1040826 شیر فلکه آتش نشانی 1/2 2 عدد 1 17,945,690 اضافه به لیست
14 1040428 شیر فلکه سوزنی 1/2 - pn10 عدد 1 2,813,960 اضافه به لیست
15 1040430 شیر فلکه سوزنی 3/4 - pn10 عدد 1 3,484,490 اضافه به لیست
16 1040432 شیر فلکه سوزنی "1 - pn10 عدد 1 5,073,780 اضافه به لیست
17 1040434 شیر فلکه سوزنی 1/4 1 - pn10 عدد 1 7,162,620 اضافه به لیست
18 1040436 شیر فلکه سوزنی 1/2 1 - pn10 عدد 1 9,574,880 اضافه به لیست
19 1040438 شیر فلکه سوزنی "2 - pn10 عدد 1 14,122,330 اضافه به لیست
20 1040110 صافی معمولی 1/2 - pn 20 عدد 1 1,208,190 اضافه به لیست
21 1040112 صافی معمولی 3/4 - pn 20 عدد 1 1,720,100 اضافه به لیست
22 1040114 صافی معمولی "1 - pn 20 عدد 1 2,412,260 اضافه به لیست
23 1040116 صافی معمولی 1/4 1 - pn 20 عدد 1 3,905,760 اضافه به لیست
24 1040118 صافی معمولی 1/2 1 - pn 20 عدد 1 5,366,300 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال