جمعه - ۰۲ آبان ۱۳۹۹ | Friday - 23 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1040514 شیر خودکار دریچه ایی "1 - pn16 عدد 1 4,604,100 اضافه به لیست
2 1040516 شیر خودکار دریچه ایی 1/4 1 - pn16 عدد 1 6,171,760 اضافه به لیست
3 1040518 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 1 - pn16 عدد 1 8,117,430 اضافه به لیست
4 1040520 شیر خودکار دریچه ایی "2 - pn16 عدد 1 10,997,310 اضافه به لیست
5 1040522 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 2 - pn16 عدد 1 19,509,230 اضافه به لیست
6 1040524 شیر خودکار دریچه ایی "3 - pn16 عدد 1 24,967,200 اضافه به لیست
7 1040526 شیر خودکار دریچه ایی "4 - pn16 عدد 1 43,766,760 اضافه به لیست
8 1040610 شیر خودکار فنری 1/2 - pn20 عدد 1 1,566,630 اضافه به لیست
9 1040612 شیر خودکار فنری 3/4 - pn20 عدد 1 2,187,720 اضافه به لیست
10 1040614 شیر خودکار فنری "1 - pn20 عدد 1 3,357,800 اضافه به لیست
11 1040616 شیر خودکار فنری 1/4 1 - pn20 عدد 1 5,073,780 اضافه به لیست
12 1040618 شیر خودکار فنری 1/2 1 - pn20 عدد 1 7,027,690 اضافه به لیست
13 1040620 شیر خودکار فنری "2 - pn20 عدد 1 10,145,500 اضافه به لیست
14 1040622 شیر خودکار فنری 1/2 2 - pn20 عدد 1 21,637,210 اضافه به لیست
15 1040624 شیر خودکار فنری "3 - pn20 عدد 1 28,872,960 اضافه به لیست
16 1040626 شیر خودکار فنری "4 - pn20 عدد 1 46,035,850 اضافه به لیست
17 1040410 شیر فلکه سوزنی 1/2 - pn16 عدد 1 3,200,210 اضافه به لیست
18 1040412 شیر فلکه سوزنی 3/4 - pn16 عدد 1 4,615,430 اضافه به لیست
19 1040414 شیر فلکه سوزنی "1 - pn16 عدد 1 7,027,690 اضافه به لیست
20 1040416 شیر فلکه سوزنی 1/4 1 - pn16 عدد 1 9,753,070 اضافه به لیست
21 1040418 شیر فلکه سوزنی 1/2 1 - pn16 عدد 1 12,417,680 اضافه به لیست
22 1040420 شیر فلکه سوزنی "2 - pn16 عدد 1 17,709,820 اضافه به لیست
23 1040422 شیر فلکه سوزنی 1/2 2 - pn16 عدد 1 38,943,270 اضافه به لیست
24 1040424 شیر فلکه سوزنی "3 - pn16 عدد 1 49,587,290 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال