شنبه - ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | Saturday - 31 October 2020لیست محصولات
ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال)
1 1040214 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn20 عدد 1 2,123,860 اضافه به لیست
2 1040216 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn20 عدد 1 2,958,160 اضافه به لیست
3 1040218 شیر فلکه کشویی "1 - pn20 عدد 1 4,042,750 اضافه به لیست
4 1040220 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn20 عدد 1 5,668,090 اضافه به لیست
5 1040222 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn20 عدد 1 7,589,040 اضافه به لیست
6 1040224 شیر فلکه کشویی "2 - pn20 عدد 1 11,313,520 اضافه به لیست
7 1040226 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn20 عدد 1 17,945,690 اضافه به لیست
8 1040228 شیر فلکه کشویی "3 - pn20 عدد 1 24,188,520 اضافه به لیست
9 1040230 شیر فلکه کشویی "4 - pn20 عدد 1 46,815,560 اضافه به لیست
10 1040232 شیر فلکه کشویی "5 - pn20 عدد 1 109,233,560 اضافه به لیست
11 1040234 شیر فلکه کشویی "6 - pn20 عدد 1 148,240,690 اضافه به لیست
12 1040210 شیر فلکه کشویی 1/4 - pn20 عدد 1 1,566,630 اضافه به لیست
13 1040212 شیر فلکه کشویی 3/8 - pn20 عدد 1 1,566,630 اضافه به لیست
14 1040310 شیر فلکه کشویی 1/2 - pn16 عدد 1 1,773,660 اضافه به لیست
15 1040312 شیر فلکه کشویی 3/4 - pn16 عدد 1 2,379,300 اضافه به لیست
16 1040314 شیر فلکه کشویی "1 - pn16 عدد 1 3,185,790 اضافه به لیست
17 1040316 شیر فلکه کشویی 1/4 1 - pn16 عدد 1 4,529,940 اضافه به لیست
18 1040318 شیر فلکه کشویی 1/2 1 - pn16 عدد 1 6,240,770 اضافه به لیست
19 1040320 شیر فلکه کشویی "2 - pn16 عدد 1 8,971,300 اضافه به لیست
20 1040322 شیر فلکه کشویی 1/2 2 - pn16 عدد 1 15,219,280 اضافه به لیست
21 1040324 شیر فلکه کشویی "3 - pn16 عدد 1 22,552,880 اضافه به لیست
22 1040326 شیر فلکه کشویی "4 - pn16 عدد 1 39,016,400 اضافه به لیست
23 1040510 شیر خودکار دریچه ایی 1/2 - pn16 عدد 1 2,412,260 اضافه به لیست
24 1040512 شیر خودکار دریچه ایی 3/4 - pn16 عدد 1 3,185,790 اضافه به لیست
پیش فاکتور
ردیف کد نام کالا برند تعداد واحد فی جمع درصد تخفیف جمع خالص (ریال) حذف
{{$index + 1}} {{cartItem.options.code}} {{cartItem.name}} {{cartItem.options.brand}}
{{cartItem.options.pack*cartItem.options.qty_second}} {{cartItem.options.unit_first}}
{{cartItem.options.unit}}
{{cartItem.options.price_orginal | number}} ریال {{cartItem.options.price_orginal_p | number}} ریال {{cartItem.options.offProduct | number}} % {{cartItem.options.price_p | number}}
جمع کل {{totalPriceOrginal | number}} ریال
تخفیف کل {{totalOff | number}} ریال
اضافات 0 ریال
مبلغ قابل پرداخت (جمع خالص) {{totalPriceWithOff | number}} ریال